Ny veileder fra politiet for å unngå kriminalitet i varebilsegmentet

Publisert

Politiinspektør/næringslivskontakt Christina Rooth under sitt innlegg på NSR sitt arrangement 7. juni.

Tirsdag 7. juni arrangerte Næringslivets sikkerhetsråd møte i NHO, der politiet ved politiinspektør/næringslivskontakt Christina Rooth presenterte en ny veileder om forebygging av kriminalitet i varebilsegmentet.

Den er rettet mot hovedleverandører og oppdragsgivere/forhandlere i varebilbransjen, men den kan også være av interesse for den vanlige forbruker som vi også ønsker skal være seg mer bevisst om de utfordringene politiet ser i denne bransjen. - Vi ønsker denne veilederen velkommen, sier næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen. - I vår egen rapport om behovet for storrengjøring i transportbransjen, er det fremfor alt kommet frem at det er behov for tiltak for varebilsegmentet. Segmentet har hatt voldsom vekst under pandemien, og har vært viktige leverandører for mange av våre medlemmer.

 

Bakgrunnsinfo fra Politiet

De siste årene har varebiltransportbransjen gjennomgått en meget sterk vekst da koronapandemien har påvirket etterspørselen etter transporttjenester. Politiet og kontrolletatene har avdekket omfattende kriminalitet i varebilbransjen, og det er avdekket flere kriminelle miljøer innen varebilsegmentet i transportbransjen som begår ulike typer kriminalitet.

Kriminaliteten finner de enkleste veier og varebilsegmentet er uregulert, det er lav inntjening på nederste nivå og bransjen preges av en utstrakt bruk av underleverandører/enkeltpersonforetak. Dette gir en struktur som er uoversiktlig og vanskelig å kontrollere. Strukturen kan derfor invitere til uregelmessigheter.
Vi har nå et tverretatlig prosjekt i regi av Oslo pd der målet er varig endring og en renere varebilbransje. For å lykkes er vi helt avhengig av et godt samarbeid med bransjen, da det er de som kan iverksette de beste tiltakene.

Vi har nå laget en veileder for bransjen med råd og tiltak for hovedleverandører og oppdragsgivere/forhandlere. Her belyser vi de forskjellige risikofaktorene, samt kommer med råd om hvordan næringen selv kan bidra til å forebygge for kriminalitet.

 

Vårt samfunnsansvar

Vi arbeider fortløpende med tiltak for å sikre en redelig og  sikker transport- og logistikkbransje.

På vår temaside finner du bl.a. vår plakat om samfunnsansvar, krav til leverandører, rapport om de faktiske foholdene i transportbransjen og en e-guide for transportbestilling.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: