5 kommentarer til Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2024 ble i dag lagt frem og vi har plukket ut 5 saker som er spesielt viktig for vår bransje og gitt våre kommentarer knyttet til disse.

 1. Bevilgningsnivå
  Regjeringen har foreslått en økning på 8 milliarder kroner til samferdselsformål i 2024 til 91 milliarder kroner.
  - Det er positivt med en økning i budsjettet, men vi konstaterer at samferdsel utgjør en mindre del av det samlede statsbudsjettet, sier administrerende direktør Are Kjensli.

 2. Konsekvenser av hendelsen på Dovrebanen
  Håndteringen av konsekvensene etter hendelsen på Dovrebanen blir beskrevet i budsjettet, og det er positivt at det settes av midler for kompensasjon til berørte togselskaper.
  - Vi understreker imidlertid betydningen av en rask løsning, da næringslivet er sterkt avhengig av en effektiv transportinfrastruktur, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.

 3. Grønt landstransportprogram
  Klimadepartementet tildeler 1,575 millioner kroner til Grønt landstransportprogram, noe som er en beskjeden økning.
  - Næringslivet står klare til å realisere det grønne skiftet, men vi er avhengige av at myndighetene bidrar til å sikre utvikling av lade- og fylleinfrastruktur og etablerer forutsigbare støtteordninger, sier Ingelin Noresjø, leder for Grønt Landtransportprogram. Samtidig må næringen og myndighetene samarbeide tettere, noe som er gjort mulig gjennom Grønt Landtransportprogram.


 4. Teknologiutvikling og digitale løsninger
  Statsbudsjettet setter av 150 millioner kroner til teknologiutvikling, med 100 millioner kroner øremerket Statens vegvesen og 50 millioner kroner til Entur.
   - Dette er et skritt i riktig retning, men det gjenstår mye arbeid og økonomiske midler for å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger, "promillegrensen må heves", sier Are Kjensli.

 5. Tilskuddsordning for godsoverføring
  Regjeringen setter av 101 millioner kroner til tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til jernbane i 2024. Denne satsningen er viktig for å sikre jernbanens konkurransekraft.
  - Tiltak som går til overføring av gods fra vei til bane er viktig for å sikre klimavennlige løsninger for fremtiden, sier Ole A. Hagen.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: