Bergen Havn i bevegelse: Fremtidens planer og ambisjoner

Nils Møllerup – Markedssjef i Bergen Havn. Foto: Derya C. Inan / NHO LT

Bergen Havn forbereder seg: de planlegger å flytte - og bygge - en ny, moderne godshavn innen 2027. -Nøkkelen ligger i det å skape en effektiv overgang fra vei til sjø, noe vi er veldig innstilt på å gjøre, uttaler Nils Møllerup, markedssjef i Bergen Havn.

Dette initiativet er en respons på ønsket byutvikling i det nåværende havneområdet på Dokken.

Gods fra vei til sjø står sentralt

Godsoverføring fra vei til sjø står sentralt i havnens strategi, med fokus på å utvikle infrastrukturen tilstrekkelig for å håndtere forventede volumøkninger.

 - Nøkkelen ligger i det å skape en effektiv overgang fra vei til sjø, noe vi er veldig innstilt på å gjøre. Dette krever ikke bare riktig infrastruktur, men også effektivitet i våre operasjoner, uttaler Nils Møllerup, markedssjef i Bergen Havn.

Bergen Havn behandler rundt 40 000 TEU containere og ca. 500 000 tonn gods årlig. Markedssjefen understreker havnens ambisjoner om å øke disse volumenene, men peker samtidig på utfordringer knyttet til transport av containere til Bergen, enten fra Oslo eller direkte over landeveien.

Alle transportformene henger på sett og vis sammen og det er avgjørende at det etableres systemer, rutiner og infrastruktur som tilsammen gir optimal effekt. 

 - Vestlandet er transportmessig sett en svært viktig region, og for å sikre utvikling og vekst av miljøvennlig sjøtransport i regionen, er det viktig at Bergen Havn har nær og god kontakt med transportbransjen for øvrig, sier adm. direktør i NHO LT, Are Kjensli.

 

Cruiseaktiviteten er viktig for havnen, byen og for næringslivet

Cruiseaktiviteten til Bergen Havn er viktig for havnen, for byen og for næringslivet.
Cruiseaktiviteten utgjør en betydelig del av havnens virksomhet med ca. 600 000 passasjerer og 340 anløp i året. Utvidelsen av havnekapasiteten til Skolten, på den andre siden av byen, er et viktig ledd i å imøtekomme den økte cruisetrafikken.

 - Regulering og utvikling er krevende, men det må ses i en sammenheng med byens utvikling, påpeker Møllerup.

 

Europas største landstrømanlegg

For Bergen, som søker å være en miljøvennlig og fremtidsrettet by, er landstrøm et nøkkelsatsningsområde. Bergen Havn har et av Europas største landstrømanlegg, og planlegger at alle cruiseskip som anløper Bergen skal kobles til landstrøm innen 2026.

Bergen Havn setter kursen for en fremtid med bærekraft, effektivitet og innovasjon mens de tilpasser seg byens vekst og behovene til moderne skipsfart og godstrafikk.

 

Fakta om Bergen Havn:

  • Godsaktivitet: 500 000 tonn gods årlig
  • Containere: 40 000 TEU
  • Trailere: 12 000 til 13 000
  • Cruise: Opptil 600 000 passasjerer årlig, med de største skipene tar med seg opptil 6650 passasjerer.
  • Flytting: Dokken, havneområdet i Bergen, skal flyttes til Jekteviken og Kokstad innen 2027.
  • Landstrøm: Ca. 15 landstrømpunkter for offshore og 5 landstrømpunker for cruiseskip

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: