Biogass-kutt setter klimasatsingen i fare

Publisert

Logistikkbransjen satset på miljøvennlige biogass-lastebiler, men nå settes satsingen i fare, sier næringspolitisk direktør i NHO LT, Ole A. Hagen.

Enova varslet i dag at støtten til biogasskjøretøy avsluttes 31. mai. Støtten var på inntil 40% av merkostnaden for kjøp av biogasslastebil.  – Med Enovas overraskende kutt, settes hele bransjens satsing på spill, uttaler næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen.

– Landtransporten har som mål å kutte klimagassutslipp så raskt som mulig, og prognosen for bransjen tilsier at biodrivstoff vil ha en markedsandel på 30 % i 2030.  Med Enovas overraskende kutt, settes hele bransjens satsing på spill, uttaler næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen.

For våre bedrifter betyr overgangen til det grønne skiftet kostbare investeringer. Bransjen har imidlertid vist seg endringsvillige, men det er avgjørende med forutsigbare rammebetingelser. I 2022 har veksten i antall biogasslastebiler vært svært høy i Norge, og Enovas tilskudd har vært vesentlige bidragsyter til dette. Det er derfor uforståelig at man nå fjerner et tiltak som bidrar til det løftet vi alle ønsker oss, nemlig mindre utslipp. Næringen trenger forutsigbarhet, en investering i ny lastebil har et 7-års-perspektiv, og da kan denne typen "over natta"-beslutninger være helt ødeleggende for klimasatsingen, avslutter Hagen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: