En lydhør samferdselsminister gir logistikkbransjen medhold

Publisert

Adm. direktør Are Kjensli og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra en tidligere anledning, Transport og Logistikk-konferansen i 2021. Foto: Silje Vhile Braaten

- Regjeringen sendte i høst ny postlov til Stortinget. Forslaget til ny lov innebar at våre medlemmer ble definert som posttilbydere, selv om de driver med pakker og stykkgods. Konsekvensene kunne være krav om registrering, avgift til NKOM, offentliggjøring av faste priser på hjemmesidene, osv. Vi gir samferdselsministeren honnør for at dette lovforslaget nå er trukket tilbake, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Om forslaget

21. oktober 2022 fremmet Regjeringen Støre Prop. 4 LS (2022–2023) Endringer i postloven.
Forslaget til lovendring la blant annet opp til at alle pakketjenester under 30 kg måtte anses som postforsendelser, og at leverandører av pakketjenester måtte anses å levere posttjenester. I henhold til departementets vurdering utgjorde dette kun en presisering – og ikke en endring – av gjeldende rett.

Å bli registrert som leverandør av posttjenester vil gi flere følger, og den kanskje mest umiddelbare er at det følger et avgiftskrav med denne registreringen. Men også nye lovkrav om ansvar og lagring av gods, så vel som krav om politiattest for ansatte vil følge av endringen.

NHO Logistikk og Transport tok til orde for at det ikke syntes å ha blitt utført en fullverdig eller forsvarlig konsekvensutredning for hvordan lovendringen vil påvirke transportnæringen, og det norske næringslivet for øvrig, og det ville vært uheldig å innføre en endring med uavklarte følger i et velfungerende marked.

 

Om registrering som posttilbyder

NHO Logistikk og Transport har blitt gjort oppmerksom på at NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har kontaktet flere av våre medlemmer med varsel om at deres B2X-pakketjenester er vurdert som posttjenester, og at de har frem til den 18. november 2022 å registrere seg som posttilbydere.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: