Essene samlet i havnesektoren

Publisert

- Vi ser at hele verdikjeden må jobbe tettere sammen i tiden som kommer for å kunne realisere det grønne skiftet innen 2030, sier næringspolitisk rådgiver Derya C. Inan.

Det var fullt program og høyt tempo i forskningsprosjektet ACES i Oslo sentrum torsdag og fredag forrige uke. Deltakerne var samlet til to dager smekkfulle med visjoner for fremtidens havnesektor.

For å stake ut en mer bærekraftig retning for norsk havnesektor, er det viktig at sentrale nasjonale aktører, myndigheter og private jobber i samme retning. Prosjektmøtene åpner opp for gruppearbeid og diskusjoner med mange aktører innenfor havnesektoren. ACES-partnerne har sett på utfordringene ved dagens havnesystem og hvordan vi kan lykkes med fremtidens energi - og bærekraftsomstillingen i norske havnesektor.
NHO Logistikk og Transport holdt en presentasjon om trender og utviklingstrekk ved havnesektoren som vi ser som viktige for å kunne realisere det grønne skiftet.

- Det er viktig at vi skaper arenaer hvor vi deler kunnskap og analyser i en sektor som spiller en stor rolle i det å realisere det grønne skiftet. Havnene er et knutepunkt som samler hele verdikjeden. Vi har medlemmer innen både sjø, vei, bane, fly og havn - og vi ser forbindelsene. Vi ser at hele verdikjeden må jobbe tettere sammen i tiden som kommer for å kunne realisere det grønne skiftet innen 2030, sier næringspolitisk rådgiver Derya C. Inan.

- NHO Logistikk og Transport vil bidra med å sikre nødvendig infrastruktur til havnene og vi må sikre omstillingsstøtte for å realisere nullutslipp. Næringslivet er klare for å nå de politiske klimamålene, men myndighetene må stille opp med tilstrekkelige virkemidler i en overgangsfase. Vi ser at havnene har behov for gode veiløsninger for å realisere det grønne skiftet. Vi ser også en enorm teknologisk utvikling i havnene som stadig imponerer oss, legger næringspolitisk direktør Ole A. Hagen til.

Om ACES:
ACES er et prosjekt som ledes av forskningsinstituttet SINTEF, og har som mål å tilrettelegge og akselerere sektorovergripende energi- og bærekraftsomstilling i norske havner. NHO Logistikk og Transport, sammen med andre viktige partnere møtes for å se på bærekraftige løsninger i havnesektoren.
Samarbeidspartnere er Norske Havner, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet, Kristiansand havn, Bodø Havn, Borg Havn, Kystrederiene, Skift Norge, NHO Logistikk og Transport og Coast Center Base.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: