Flyspeditørene med høringsuttalelse knyttet til foreslått startavgift

Publisert

Norske Flyspeditørers Forening har i dag sendt inn sine innspill knyttet til forslag om innføring av egen startavgift for fraktfly på Avinors lufthavner.

NFFs oppfatning er at fraktsegmentet de siste årene har fått styrket sin posisjon hos Avinor. Avinor har gjort flere grep for å gjøre OSL, og Norge, til en attraktiv frakt-hub. Nå har de også lansert en egen frakt-strategi, noe våre medlemmer, som delaktige i flyfraktbransjen, naturligvis heier på. 

Dessverre ser man allikevel en stor "lekkasje" av frakt som passerer OSL uten å stoppe der. Godset transporteres ut av Norge på bil, og lastes ombord i fly ved andre konkurrerende lufthavner i Europa. Derfra går det videre til 3. land. Spesielt gjelder dette sjømat.

Denne "lekkasjen" ønsker flere å stoppe, inkludert Avinor. De har selv uttalt at de ønsker å styrke Oslo Lufthavn som interkontinental frakt- og passasjer-hub gjennom å «øke» varestrømmene og sikre at norsk flyfrakt ikke inngår i lønnsomheten til flyruter fra konkurrerende lufthavner.

Gitt denne målsetningen mener NFF det vil være fornuftig å være måteholden med innføring av nye avgifter, slik at kapasiteten i flyfraktmarkedet inn og ut av Norge opprettholdes, og vokser, i årene fremover.

Hele høringssvaret kan leses ved å følge lenken nedenfor.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: