Forslag fra EU-kommisjonen knyttet til CO2 utslipp for tunge kjøretøy

Publisert

De nye klimamålene, som omfatter innfasing av strengere utslippsstandarder (Co2) i by for tungtransport, gjelder fra 2030 og videre fremover.

Slik forslaget ligger ønsker man nullutslipp for nye bybusser innen 2030  og 90 % utslippsreduksjon for nye lastebiler innen 2040.

Innfasingen for tunge kjøretøy er foreslått slik:

  • 45 % utslippsreduksjoner fra 2030
  • 65 % utslippsreduksjoner fra 2035
  • 90 % utslippsreduksjon fra 2040.

Se pressemeldingen fra kommisjonen her
Se Q&A om temaet her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: