NHO Logistikk og Transport reagerer på vedtak om tvangsmulkt om manglende registrering som posttilbyder

De av våre medlemmer som mottar vedtak om tvangsmulkt for manglende registrering som posttilbyder fra NKOM bes om å varsle om dette til advokat Thor Chr. Hansteen.

NHO Logistikk og Transport mottok 14. november brev fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) med beskjed om at NKOM har fattet vedtak om tvangsmulkt for medlemsbedrifter som ikke har etterkommet varsel om å registreres seg som posttilbydere.

Som meddelt i nyhetsbrev 23. oktober kom Samferdselsdepartementet nylig ut med nok en høring om endringer i den såkalte postloven. NHO Logistikk og Transport har i vårt høringsbrev gitt klart til kjenne at vi mener dette forslaget innebærer en så omfattende realitetsendring når det gjelder definisjonen av posttilbydere at spørsmålet må utredes nærmere og at endringen av begrepet posttilbyder krever en lovendring.

Fordi Samferdselsdepartementet i mars 2023 trakk tilbake en høring i samme sak, med henvisning til NHO Logistikk og Transports innvendinger, og etter omfattende motstand fra Stortinget, er det både overraskende og beklagelig at NKOM nå fatter vedtak basert på en omstridt lovforståelse.

NHO Logistikk og Transport understreker at selv om det er den enkelte bedrift som selv må velge om de vil registrere seg som posttilbyder eller ikke, så jobber vi videre på bransjenivå med å få vedtak om tvangsmulkt omgjort.

Medlemmer i NHO Logistikk og Transport som mottar vedtak om tvangsmulkt for manglende registrering som posttilbyder fra NKOM bes om å varsle om dette til NHO Logistikk og Transport v/advokat Thor Chr. Hansteen. Spørsmål i forbindelse med saken kan også rettes til advokat Thor Chr. Hansteen på thor.chr.hansteen@nholt.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: