Arendalsuka 2024: Viktige debatter om logistikkbransjens fremtid

Publisert

NHO Logistikk og Transport arrangerer to ulike seanser under Arendalsuka 2024.

NHO Logistikk og Transport arrangerer debatter med sentrale stemmer fra politikk og næringsliv. Fokus ligger på logistikkbransjens omdømme og fremtidens digitale transportløsninger. - Vi vil blant annet diskutere hvordan næringslivet, offentlige etater og forskere sammen kan møte fremtidens mobilitetsbehov, sier adm. direktør Are Kjensli

Også i år er NHO Logistikk og Transport tilstede under Arendalsuka, både i NHO-huset (MØR Biffhus) og i Samferdselsteltet. 

- Startskuddet går allerede 12. august og vi åpner med en "Skurk eller helt" – sesjon. Det er bare å glede seg, sier næringspolitisk rådgiver Derya C. Inan. 

Er logsitikkbransjen skurk eller helt - vi tar debatten

Hvem er skurken og hvem er helten er det store spørsmålet.
Logistikkbransjen blir ofte assosiert med "skurk". Men er det egentlig slik? Vi diskuterer rammebetingelser, samarbeid med politiet, skatter og avgifter, privat vs offentlig, klimaløser eller klimaversting, verdiskaper eller kriminell.

- Det er utrolig viktig for NHO Logistikk og Transport, som har 550 medlemsbedrifter, å sikre at omdømmet styrkes. Vi vil utfordre antakelsene, men også fremme de gode historiene om bransjens verdiskapning og leveringsevne. Samtidig vil vi fokusere på at bransjen vår aktivt løser klimautfordringene, uttaler en engasjert programleder, næringspolitisk direktør Ole A. Hagen. 

Digital transportfremtid i fokus

13. august er det klart for et digitalt spor, hvor Mobilitet 2040 blir en vesentlig brikke i debatten.
Mobilitet 2040 er et prosjekt som et samlet NHO står bak. Målet med prosjektet er å sikre næringslivets verdiskapning og løse fremtidens mobilitetsbehov med nye digitale løsninger. Vi vil diskutere hvordan transportsystemet kan gi flere tilgang til bedre mobilitetsløsninger, optimalisering av infrastruktur og ikke minst hvordan Norge kan sikre økt verdiskapning.

NHO-sjef Ole Erik Almlid ønsker velkommen og etterfølges av en spennende debatt med toppledere fra næringslivet, forskningsrådet, vegdirektøren og politikere fra Stortinget. 

- Vi satt dette temaet på dagsorden i fjor, og nå følger vi opp med en debatt om resultatene etter at prosjektet er fullført. Vi diskuterer hvordan næringslivet, offentlige etater og forskere sammen kan møte fremtidens mobilitetsbehov, sier Are Kjensli, administrerende direktør. 

Dette er Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1900 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. 

Arendalsuka skjer hvert år i uke 33 i august.
Arendalsuka 2024 arrangeres fra 12. til 16. august.

 

Til arendalsuka.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: