En 14. sanksjonspakke på trappene

Publisert

EU jobber i disse dager med å få på plass den 14. sanksjonspakken, fortrinnsvis innen utgangen av juni. I så fall kan den bli innført i Norge i løpet av august. Detaljene er foreløpig ikke offentliggjort, men noen klare linjer for hva pakken skal inneholde, foreligger allerede.

EU ser ut til å fokusere på omgåelse av de gjeldende restriksjonene.
Blant annet vil pakken omfatte sanksjoner mot ytterligere 40 selskaper som EU anklager for å stå for store restriksjonsomgåelser.
Selskaper i EU skal også i større grad holdes direkte ansvarlige, dersom de eier eller kontrollerer selskaper utenfor EU, og disse har vært involvert i restriksjonsbrudd.

Videre er det foreslått å sanksjonere konkrete skip som har bidratt til restriksjonsomgåelser, blant annet ved å nekte dem tilgang havner i EU.

Som sagt er ikke alle detaljene for sanksjonspakken tilgjengeliggjort enda, men Reuters skriver at EU ønsker å bruke pakken for stramme inn reglene for fly- og veifrakt. Akkurat hvordan dette vil se ut, er det vanskelig å si per nå.

Det er naturlig nok også en rekke andre forslag i denne pakken, dog forslag som kanskje i mindre grad vil påvirke vår bransje direkte. Det er imidlertid verdt å merke seg at salg av russisk olje og gass strammes inn enda mer, og det er foreslått å forby salg av Russisk LNG til EU, og i tillegg forby frakt av Russisk LNG gjennom EU.


Overordnet kan vi si at EU på langt nær er ferdige med å stramme inn reglene.
De jobber aktivt for å tette "hullene" i lovverket. Ansvar og krav til næringslivsaktører utvides, dette for å sikre at næringslivet holder seg innenfor rammene av de forskjellige sanksjonspakkene.

God "due diligence" er helt avgjørende i dagens virkelighet, for å ivareta ens eget ansvar.
Risikoen ved å ikke ha oversikt, og å ikke ha kontroll, er betydelig.  Sett både fra et rent økonomisk perspektiv, men også når det kommer til selskapets anseelse. 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: