Oslo-politikere møtte bransjen

Stort engasjement hos både politikere og medlemsbedriftene under samtalene om bylogistikk.

Nok et møte gikk av stabelen i NHO LT-regi denne uken. Torsdag ble innspillsmøte om bylogistikk arrangert, og flere lokalpolitikere møtte til dialog med våre medlemsbedrifter.

Transportsektoren har flere ganger stadfestet sin samfunnskritiske funksjon og med en verdiskapning på 50 mrd kroner  råder det ingen tvil om denne næringen er svært viktig for landet. Oslo er nav'et for hele transport-Norge. Det er viktig at korridorene fungerer!
I tillegg har vi selve by-distribusjonen, som jo er utfordrende nok allerede i dag - og som kommer til å bli enda mer utfordrende når stengingen av Ring 1 iverksettes på forsommeren.

Med dette som bakteppe inviterte vi Oslo's "samferdselspolitikere" til møte med relevante aktører fra bransjen. 
Næringspolitisk direktør i NHO LT, Ole A. Hagen innledet sammen med Mariette Bøe fra NHO Viken Oslo. Color Line Cargo ved Trond Tønjum og Schenker's distribusjonssjef Lars Erik Hoel holdt så sine presentasjoner om saker de har på dagsorden. 

Speed-date og gruppesamtaler

Siste halvdel av møtet var satt av til gruppesamtaler. Våre medlemsbedrifter Color Line, Schenker, Posten/Bring, Best Transport, og Accelerator hadde speed-date med Oslo-politikerne. Her fikk Oslo-politikerne fikk innspill fra de som faktisk jobber på feltet og deres utfordringer i bydistribusjon i Oslo by. Sakene som ble tatt opp var blant annet mobilitetsstrategi, innovasjon, teknologi, trafikk, stengte veier, tiltak og rammevilkår som våre medlemsbedrifter er opptatt av og som spiller en stor rolle for en effektiv bydistribusjon.

Vi håper politikerne tar med seg innspillene i deres arbeid fremover.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: