Statssekretæren drøfter fremtidens sjø- og havnesektor

Fra venstre: Are Kjensli (NHO LT), Tore Lundestad (Borg Havn), Martina Engen (DFDS Logistics), Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen (AP), Ole A. Hagen (NHO LT), Dag Øyvind Lyngre (Greenport Services), Herman Høyskel (Hevold Group).

Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet deltok på NHO LT Sjø og Havn sin strategistyresamling denne uken. Tema som infrastruktur, nasjonal transportplan (NTP) og regjeringens fremtidige initiativer ble tatt opp. Styret fikk også innsikt i regjeringens planer for det grønne skiftet og havnenes rolle knyttet til beredskap og forsvar.

Overordnete tema som det grønne skiftet, teknologi og digitalisering i den norske sjø- og havnesektoren ble diskutert. Det var selvfølgelig svært positivt at Statssekretæren kom på styrets første strategimøte.

I en verden i omstilling, en omstilling som går svært raskt, er det interessant å høre om departementets ambisjoner for det grønne skiftet, infrastruktur og rammebetingelser.

- Det var mange gode ambisjoner i Statssekretærens innlegg, mye «riktig» ble sagt, sier styreleder  og havnesjef i Borg Havn, Tore Lundestad.

- Bekymringene kommer vel først frem når en spør om hvordan skal vi få det til? Næringslivet er vant til å snu seg fort, men klarer staten og departementene å gjøre det samme? Vi er redd for at det et for stort sprik mellom ord og handling, og det er stor usikkerhet om verktøykassa er fylt med de riktige verktøyene for å få til teori ut i praksis. Vi skal holde tett kontakt med Statssekretæren fremover og målet er å spille hverandre gode, legger havnesjefen til.

- Det er av avgjørende betydning å få klarhet i hvilke alternative drivstoff som vil bli prioritert fremover. Det vil påvirke hvilke investeringer bransjen velger å gjøre for sine bedrifter, uttaler styremedlem Martina Engen (DFDS Logistics). 

- Styrets engasjement var tydelig gjennom deres aktive deltakelse og gode spørsmål. Statssekretæren oppmuntret til dialog og innspill, noe styret satt pris på, sier næringspolitisk rådgiver i NHO LT, Derya Inan.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: