Stor NHO LT-dag i Næringslivets Hus

Publisert

18. april ble det gjennomført Generalforsamling i både NHO Logistikk og Transport, NFF og Region Øst. Avtroppende styremedlemmer ble takket av og nyvalgte styremedlemmer ønsket velkommen. Det hele ble etterfulgt av faglig forum og middag. Rundt regnet 70 deltakere var med gjennom hele dagen.

Generalforsamling NHO LT

Mona Juell takker avtroppende styremedlem Erik Mørch.

Klokken 10.00 presis ønsket styreleder i NHO LT, Mona Juell, de fremmøtte velkommen til Generalforsamling. Ordstyrer Are Kjensli og valgkomiteens leder Carl Fredrik Karlsen var også blant talerne på møtet.

Samtlig innstillinger ble godkjent med akklamasjon.

Styremedlemmer som i år var på valg var Gerdt Meyer (JAS), Erik Mørch (Accelerator), Leif Sagen (Meyership), Silje Skogstad (Posten Bring) og Kirsten Steenberg (Schenker). Oddgeir Hepsø og Jette Thanell har allerede trådt ut av styret.

Mona Juell takker av Leif Sagen.

Gerdt Meyer, Silje Skogstad og Kirsten Steenberg ble innstilt på gjenvalg (og gjenvalgt). I tillegg ble Lars Elling Bjåstad (Veøy), Morten Høgberg (Kuehne + Nagel), Lara Konradsdottir (Eimskip) og Kjell-Arne Eloranta (FREJA Transport & Logistics) valgt inn som nye representanter i styret. 

Leif Sagen og Erik Mørch trådte da ut av styret og ble takket av med blomster.

Se oversikt over fullstendig styre her

 

Årsmøte Norske Flyspeditørers Forening

Are Kjensli og avtroppende styremedlem Roy Midtskogen.

Klokken 11.00 var det klart for Årsmøte i NFF, og det var fungerende styreleder Christer Busse (Leman) som formelt åpnet møte. Are Kjensli, Silje Vhile Braaten og valgkomiteens representant Stein Arve Sørensen var på scenen i forbindelse med gjennomføringen. Også her ble samtlig innstillinger godkjent ved akklamasjon.

Styremedlemmer som i år var på valg var Roy Midtskogen (Heksher Linjeagenturer) og Isak Bergqvist (Bring Cargo). I tillegg har foreningen de siste månedene fungert uten en formelt valgt styreleder etter at Synnøve Thormodsæter trådte ut av styret i januar, grunnet jobbskifte.

NFFs nyvalgte styre, her sammen med avtroppende styremedlem Roy Midtskogen.

Isak Bergqvist ble gjenvalgt og Roy Midtskogen trådte ut av styret etter mange år som styremedlem. Mari Budde (DSV Air & Sea) vle valgt inn om nytt styremedlem og Kjell-Ivar Maudal (Widerøe Ground Handling) ble valgt inn som ny styreleder. Han er også ny inn i styret.

Roy Midtskogen ble takket av med blomster.

Se oversikt over fullstendig styre her

 

Årsmøte NHO LT Region Øst

Finn Martinsen, Tom Christensen og Are Kjensli.

Klokken 11.30 var det siste av 3 generalforsamlinger, nemlig Årsmøte i Region Øst. Styreleder Tom Christensen (Andersen & Mørck) åpnet dette møtet, og videre var både Are Kjensli, Silje Vhile Braaten og valgkomiteens leder Kjell-Arne Eloranta på podiet.

Samtlige innstillinger ble godkjent ved akklamasjon.

Det ble en forholds vis stor utskiftning i styret i år, med hele 4 nye representanter inn og 4 representanter som trådte ut. Andreas Nikolic (NTEX), Lars H. Strøm (H. Strøm), Terje Claussen (Ramberg) og Finn Martinsen (Toten Transport) gikk ut av styret ved årsmøtet.

Martin Hoppe (Schenker), Carl Fredrik Karlsen (CargoNet), Roar Ødelien (Ramberg) og Siw Evenstad (Toten Transport) ble valgt inn som nye representanter i styret.

Både Terje Claussen og Finn Martinsen ble takket av med blomster. Andreas Nikolic og Lars H. Strøm var ikke tilstede.

Styreleder i Region Øst takker av Terje Claussen.

Se oversikt over fullstendig styre her

 

Faglig forum og middag

Etter det formelle programmet og lunsj var det tid for Faglig Forum ledet av ordstyrer Ole A. Hagen.

Gode innledere kom på løpende bånd og innledet både på egenhånd og i panelsamtaler. Vi møtte blant annet Viseadm. direktør i NHO Anniken Hauglie, Ordfører i Oslo Anne Lindboe, Sjeføkonomi i NHO Øystein Dørum, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, ass. Kystdirektør Per Jan Osdal, Jernbanedirktør Knut Sletta og Statssekretær Tom Kalsås. I tillegg var flere av bransjens ledere deltakende i programmet innenfor tema som bærekraft og omdømme.

Tidligere finansminister Siv Jensen avsluttet dagsprogrammet med en herlig tilbakeblikk på livet i politikken.

 

Etter møtet var det tapas og mingling.

Tusen takk til alle som deltok og alle som bidro!

Panelsamtale om omdømme.

Tidligere finansminister Siv Jensen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: