NHO Logistikk & Transport

Innhold

Omfatter fylkene: Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark

Region Øst har 81 medlemsbedrifter (hovedenheter) pr. 31.12.18 og er den største regionforeningen vår.

Region Øst representerer NHO LTs medlemmer innenfor alle transportformer over hele østlandsområdet og har en svært aktiv medlemsmasse.

Foreningen har flere faste møteplasser gjennom året, mange er temabaserte (bil og bane, sjø, toll, adm. og ledelse).
For best mulig å finne relevante tema for innleggene på møtene er det opprettet arbeidsutvalg for hvert tema. Arbeidsutvalgene setter, sammen med administrajonen, agenda for medlemsmøtene.

For øvrig er foreningen engasjert i lokale næringspolitiske saker, representert i eksterne råd og utvalg og opptatt av samarbeid med øvrige aktører i saker man anser som viktige.

Styret 2020/2021

Styreleder

Nestleder

Styremedlemmer

Sekretariat

NHO Logistikk og Transport v/ Silje Vhile Braaten

Arbeidsutvalg

Bil & Bane

Sjø

Adm. og ledelse

Toll

 

Øvrig informasjon

 • Kontingent
  • Inntil 10 årsverk: kr. 2.500,-
  • 11-20 årsverk: kr. 5.000,-
  • 21-50 årsverk: kr. 8.000,-
  • Over 50 årsverk:  kr. 9.000,-
 • Vedtekter
 • Strategiplan

Kontakt

NHO Logistikk og Transport Region Øst

Silje Vhile Braaten

Middelthunsgate 27
PB: 5489 Majorstuen
0305 Oslo

Mob: + 47 913 33 295

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: