Norske Flyspeditørers Forening

OSL, Foto: Silje Vhile Braaten

Landsdekkende

Norske Flyspeditørers Forening (NFF) har 41 medlemsbedrifter pr. 31.12.20.
Foreningen organserer flyspediører og er en aktiv forening.

NFF har 3 faste arrangement i året:

  • Februar: Ledersamling på Holmen Fjordhotell (faglig og sosialt)
  • September: NFFs fagdag på Gardermoen (faglig)
  • Desember: Bransjens Lutefisk (sosialt)

Arrangementene har god oppslutning.
Det faglige programmet består av innlegg fra myndigheter, næringsliv og øvrige aktører som er av interesse for våre medlemmer.
Arrangementene fungerer som en arena for informasjon, læring, inspirasjon og fellesskap.

For øvrig er NFF representert i flere utvalg, i regi av myndigheter og andre.

 

NFF sender to ganger pr. år (juni og desember) ut sitt eget nyhetsbrev, AIRINFO.

Styret 2021/2022

Styreleder

Styremedlemmer

Sekretariat

  • NHO Logistikk og Transport v/ Silje Vhile Braaten

Øvrig informasjon

  • Kontingent
    Flat kontingent på kr. 8.800,-

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: