NHO Logistikk & Transport

Innhold

Norske Flyspeditørers Forening

Styre valg på generalforsamlingen 2019. Fra venstre bak: Lars Martin Ophus (Blue Water Shipping), Arild Østbråthen (Schenker), Roy Midtskogen (Greencarrier Shipping & Logistics). Fra venstre foran: Synnøve Thormodsæter (Kuehne + Nagel), Jannike Cappelen (Scan Global Logistics) Søren Madsen (DSV Air & Sea) var ikke tilstede da bildet ble tatt

Landsdekkende

Norske Flyspeditørers Forening (NFF) har 41 medlemsbedrifter pr. 31.12.18.
Foreningen organserer flyspediører og er en aktiv forening.

NFF har 3 faste arrangement i året:

  • Februar: Ledersamling på Holmen Fjordhotell (faglig og sosialt)
  • September: NFFs fagdag på Gardermoen (faglig)
  • Desember: Bransjens Lutefisk (sosialt)

Arrangementene har god oppslutning.
Det faglige programmet består av innlegg fra myndigheter, næringsliv og øvrige aktører som er av interesse for våre medlemmer.
Arrangementene fungerer som en arena for informasjon, læring, inspirasjon og fellesskap.

For øvrig er NFF representert i flere utvalg, i regi av myndigheter og andre.

 

NFF sender to ganger pr. år (juni og desember) ut sitt eget nyhetsbrev, AIRINFO.

Styret 2019/2020

Styreleder

Styremedlemmer

Sekretariat

  • NHO Logistikk og Transport v/ Silje Vhile Braaten

Øvrig informasjon

  • Kontingent
    Flat kontingent på kr. 8.800,-
  • Vedtekter
  • Strategiplan

Kontakt

Norske Flyspeditørers Forening
c/O NHO Logistikk og Transport

Silje Vhile Braaten

Middelthunsgate 27
PB 5489 Majorstuen
0305 Osl0

Mob: + 47 913 33 295

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: