Flytter fra dør til dør over hele verden

Adams Express har vært i transport- og logistikkbransjen siden 1898 da Oslo het Christiania og de selv konkurrerte med postvesenet. Nå opererer selskapet internasjonalt og følger norsk næringsliv over hele verden.

Tekst: Linnea Holter Thomson

De har i dag kontorer i Stavanger, Bergen og hovedkontoret på Langhus like utenfor Oslo. Disse områdene dekker de med egen kapasitet, med egne lastebiler, lagerlokaler og flyttemannskap. For oppdrag i resten av Norge samarbeider de med sitt norske nettverk. Men det er internasjonal flytting som har blitt hovedvirksomheten til Adams Express.

Flytteselskapet har bygget seg et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. De er del av den globale alliansen FIDI, som består av over 600 flytteselskaper internasjonalt.

«Vi har bygget opp et stort nettverk av samarbeidspartnere i utlandet, og er en del av en logistikkjede der et oppdrag for eksempel kan starte i Oslo og ende i New York. Da har vi samarbeidspartnere i New York som sikrer at tjenesten blir levert frem til døra,» sier Hans Christian Strand, daglig leder i Adams Express.

Samarbeidspartnerne i utlandet er kvalitetssikret gjennom programmet FAIM, en sertifisering som sikrer at alle agenter jobber på de samme standardene. Selv har Adams Express forsendelser til mellom 80 og 100 forskjellige land verden over, hvert år. Kundene er offentlige virksomheter, norske og utenlandske bedrifter og privatpersoner.

Nisjebedrift innen flytting
Selv om de også tilbyr transport, er ikke målet til Adams Express å konkurrere med de største transportselskapene. Målet er å være en nisjebedrift som tilbyr tjenester utover dette. Underveis i oppdraget kan det være andre selskaper som tar seg av transporten av eiendeler med båt, lastebil eller fly. Adams Express er spesialisert på å få eiendelene fra terminal og inn i kontorer, hus og leiligheter. De ansatte hos Adams Express er trent til å ferdigstille hele prosessen, og sørge for at alt blir montert på riktig måte.

«Adams Express leverer også montasje- og logisikktjenester knyttet til sluttleveranser av kontormøbler, møbler til hjem og innredning, kjøkken og mer, i det som kalles ‘last mile logistics’. Vi leverer ikke bare til dørstokken, men bærer, får eiendelene på plass, av-emballerer og monterer skånsomt,» sier Strand.

I takt med norsk næringsliv og utvikling av eksportnæringen har de utvidet tjenestene sine og samarbeidet med partnere i ulike deler av verden. Tidligere flyttet bedrifter og ansatte til London og New York, i dag er det Singapore og Shanghai som dominerer.

«Det handler om å følge den økonomiske utviklingen i verden, og å følge med på hva kundene våre gjør, og hvor det er aktivitet. Ved stagnasjon i Europa er det økende aktivitet og optimisme i blant annet Asia, slik som i India der man opplever økonomisk utvikling,» sier Strand.

Utfordrende anbudsprosesser
En av Adams Express sine hovedkundesegmenter er det offentlige Norge, som for eksempel Utenriksdepartementet, forsvaret og andre departementer. I samarbeid med disse må det følges anbudsregimer som kan være utfordrende for en nisjebedrift.

I møtet med forventningene fra oppdragsgiver har det vært nødvendig å starte en dialog om hvordan de gjennomfører anskaffelsen av oppdrag. Thor Christian Hansteen i NHO LT og Arnhild Dordi Gjønnes i NHO har sammen med Adams Express jobbet for å få frem bransjens synspunkter.

«Det må være en priskonkurranse, men vi trenger en form og et innhold på forespørslene som gjør det mulig for bransjen å besvare anbudet på best mulig måte. Ved å få frem bransjens synspunkter har vi fått mer balanse i anbudsprosessen, der oppdragsgiveren har justert sine forventninger og kommet bransjen i møte,» sier Strand.

I en konkurranseutsatt bransje lever Adams Express enn så lenge godt med å være et frittstående privateid selskap. I et næringsliv med mye konsolidering er det vanskelig å tegne et tydelig bilde av hvordan fremtiden ser ut.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: