NHO Logistikk & Transport

Innhold

Linnea Holter Thompson

Nytt fra medlemmene

NHO Logistikk og Transport har ca. 400 medlemsbedrifter. Hvem er egentlig medlemmene våre? Hvordan er deres hverdag? Følg med på vår artikkelserie hvor vi tar tempen på det som rører seg der ute.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Lagervirksomhet

Aditro Logistics Norway AS er et datterselskap av det svenskeide Aditro Logistics AB. Selskapet driver med kontraktslogistikk, som i hovedsak vil si at de håndterer lager, frakt og bemanning for sine kunder. For kunder som har egne lagre, tilbyr også Aditro Logistics medarbeidere og vikarer som har spesialkompetanse innen lagerdrift.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Veien - der det meste av godset i Norge fraktes

Lastebilen er arbeidshesten i norsk godstransport. Den stod i 2018 for 73 prosent av alt transportarbeidet innenlands med nesten 20 milliarder tonnkilometer. Det er også lastebiltransporten som har vokst mest siden 2010.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Flyttebransjen

Flyttebransjen har blitt en spesialistbransje, og derfor er Team Relocations fokusert på det de kaller for global mobility-tjenester. Det vil si at de er spesialister på flytting over landegrenser, enten det er utlendinger som skal flytte til Norge eller nordmenn som skal flytte til utlandet. Relocation-tjenester innebærer hjelp til flytting og etablering på et nytt sted, slik som å finne bolig, visum og åpne bankkonti. Tjenestene leveres både til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Dette er spedisjon

Spedisjon omfatter en rekke tjenester innen logistikk og transport. Det består i å blant annet ekspedere, fortolle, lagre, omlaste og videresende gods. Speditører kan dekke frakt på land, sjø og fly, både i inn- og utland. Deres jobb er å finne den beste løsningen for å frakte varer fra A til B. Dette betyr at man må ha god kunnskap rundt ulike fraktløsninger, om lagring, toll og jus knyttet til frakt.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Miljø, utslipp og elektrifisering

Posten og Bring har et sterkt miljøengasjement og er opptatt av å utvikle en bærekraftig og langsiktig levedyktig virksomhet. Siden 2012 har de redusert sine CO2-utslipp med 205 000 tonn. Klimagassutslipp fra norsk økonomisk virksomhet innenfor landtransport og logistikk har vist en fallende trend siden 2014 og var i 2017 på 2,4 millioner tonn, i følge SSB.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Godstransport på sjø

Color Line opererer i dag totalt 7 skip på 4 ruteområder og transporterer over 4 millioner passasjerer. Selskapet er eid av Olav Nils Sunde gjennom ONS A/S. I januar 2019 doblet Color Line sin frakt kapasitet ved at de satte inn en nytt RoRo skip M/S Color Carrier som går mellom Oslo og Kiel. Gjennom dette økte de kapasiteten tilsvarende 36 000 trailere i året.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Hva betyr veksten i e-handel for bransjen?

PostNord tilbyr logistikk- og kommunikasjonsløsninger i Norden, med 7000 leveringssteder og 120 terminaler. Hvert år distribuerer de 3,3 milliarder brev og pakker. Selskapet er markedsleder på sitt felt i Norden, og tilbyr også løsninger til Europa og globalt via et nettverk av samarbeidspartnere.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Hvordan jobber vår bransje med HMS?

Sykefraværet i logistikk- og transportbransjen har vist en nedadgående trend siden 2003 og var i 2018 på 6,3 prosent. For rapporterte ulykker var det en betydelig økning i 2017, sammenlignet med året før, i følge SSB. Dette kan skyldes at bedrifter har vært flinkere til å rapportere enn tidligere, men kan også vise til en høyere skadefrekvens. Se grafikk nederst i saken.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Frakt på bane

Ser man utelukkende på antall tonn og tonnkilometer for jernbane viser statistikken vekst for bransjen de siste tre årene. Ser man derimot på det godset som også kan fraktes på vei, viser tallene det motsatte. Jernbanefrakt av containere og annet utstyr som også kan fraktes med lastebil har nemlig ikke vokst siden 2011. Dette betyr at jernbanen har tapt markedsandeler mot lastebilen de siste ti årene.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Dette er ekspressfrakt

Noen ganger haster det med en forsendelse. I integrerte selskaper er hele leveransekjeden knyttet til eget selskap, uten underleverandører. Det vil si at selskapet gjør alt i eget nettverk og egen regi. DHL Express kan takket være denne modellen, levere pakker med 1-3 dagers leveringstid i hele verden.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Hva er samlasting?

Samlasting går ut på at man har et distribusjons- og trafikksystem slik at man kan koordinere og frakte varer fra ulike leverandører til samme sted. Samlasting gir signifikante forbedringer i effektiviteten, og reduserer belastningen på veiene, miljøet og klima.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Lasting og lossing - Rana Industriterminal

Rana Industriterminal er tilknyttet Mo Industripark, en av landets største industriparker. Det meste av godset som går inn og ut av industriparken går gjennom Rana Industriterminal og havnen der. Terminalen er både logistikkbedrift og industribedrift, og det jobbes døgnet rundt med å ta imot gods for terminalens kunder.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

NTEX vant tvist om 729 kroner i retten

NTEX vant både i forliksrådet og i Asker og Bærum tingrett over et selskap som ikke ville betale en faktura på 729 kroner. Det handlet ikke om penger, men om prinsipp.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler, Miljø og klima

Nullutslipp fra Schenker i 2020 med ny terminal og el-transport

Onsdag 8. mai åpnet DB Schenker sin nye omlastningsterminal på Filipstadkaia i Oslo. Ved hjelp av denne terminalen, i tillegg til el-sykler og en splitter ny el-bilpark, skal selskapet bli totalt utslippsfrie i Oslo i 2020.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Flytter fra dør til dør over hele verden

Adams Express har vært i transport- og logistikkbransjen siden 1898 da Oslo het Christiania og de selv konkurrerte med postvesenet. Nå opererer selskapet internasjonalt og følger norsk næringsliv over hele verden.

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Color Carrier klar for oppdrag

Torsdag 10. januar seilte Color Lines nye godsferge for første gang ut fra Hjortneskaia retning Kiel. Color Carrier skal styrke transport sjøveien og tilbyr miljøvennlige fraktløsninger med tog videre til destinasjoner i Europa.

Medlemsskap og fordeler

Forbereder seg på årets største shoppingdag

Black Friday faller på den 23. november i år. Dagen markerer åpningen av julehandelen med store rabatter i de fleste butikker og nettbutikker. I fjor hadde PostNord enorme volumer, i år blir de enda høyere.

Medlemsskap og fordeler

Skjærer ned for å skape ny lønnsomhet

Med sterk konkurranse fra veitransport og lave investeringer i infrastrukturen på norsk jernbane har CargoNet blitt nødt til å ta grep for å overleve. Dette innebærer kutt i antall årsverk og et redusert rutetilbud på en rekke strekninger. Men planen er igjen å bygge et konkurransedyktig selskap fra bunnen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: