Color Carrier klar for oppdrag

Torsdag 10. januar seilte Color Lines nye godsferge for første gang ut fra Hjortneskaia retning Kiel. Color Carrier skal styrke transport sjøveien og tilbyr miljøvennlige fraktløsninger med tog videre til destinasjoner i Europa.

-Investeringen er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Selskapet har stor tro på det nye tilbudet, og mener mange transportører vil oppdage fordelene.

-De siste dagene har det strømmet på med bestillinger. Ikke minst kommer markedet for farlig gods til å bli veldig stort. Vi kan tilby sikkert frakt til Kiel og løfte containerne eller tanker videre på tog eller bil, sier Terje Røli, konserndirektør for cargo i Color Line.


Biltransport blir dyrere
-Vi må ha en load på i gjennomsnitt 85 prosent for å få brukbar økonomi på dette, og det tror jeg vi skal klar. Det vil ta litt tid å få transportørene til å se at dette er et bedre alternativ enn å kjøre varene med bil, men utviklingen går klart i vår favør, sier Røli.

Veitransporten har i dag 3 utfordringer og med det som bakgrunn vil sjøtransport på hele eller deler av transporten møte bransjens utfordringer som er;

  • Kostnadene ved å bruke veien vil øke
  • Godtgjørelsen per sjåføren vil øke på grunn av nye regler i EU
  • Det er mangel på sjåfører i Europa, noe som lager kapasitetsproblemer ved at vogntog står ubrukt

Blågrønn løsning
Alt dette vil gjøre at flere og flere vil velge sjø og tog, tror Røli. I Norge finnes det i praksis ingen mulighet for en effektiv omlasting fra skip til jernbane. I Kiel er det annerledes. Der er det 200 meter fra kaia og bort til togsporet, slik at containerne kan løftes av skipet og over på tog. Dermed kan Color Line tilby en blå-grønn løsning fra kaia i Oslo til større destinasjoner i hele Europa gjennom en samarbeidsavtale med tyske Kombiverkehr. Bare de siste kilometerne frem til kunden må tas med lastebil.

Color Line tilbyr tre tekniske løsninger. Kundene kan enten sette igjen containeren eller en spesialcontainer for flytende gods på kaia i Oslo. Dette blir lastet på skipet og løftet over på bil eller tog i Kiel. Den tredje løsningen er å sette igjen hele hengeren på kaia og hente den med en trekkvogn i Kiel og kjøre den videre derfra.

Skipet vil ha tre avganger fra Kiel og tre avganger fra Oslo og én hviledag. I januar går den hver dag. Det gjør at det vil bli faste avgangsdager fra februar:

  • Kiel: Tirsdag, torsdag og lørdag
  • Oslo: Onsdag, fredag og søndag.
  • Mandag er hviledag

-Turen fra Kiel hver lørdag kommer til å være full. Den passer perfekt for varer som er produsert og levert i løpet av uka og vil ankomme kunder i Norge mandag. Den dagen vil skipet være for lite. I snitt håper vi på 85 prosent belegg sier Røli. Skipet har plass til 120 trailere per avgang, og cirka 36 000 trailere per år.


Viktig for næringslivet
-Åpningen av en egen fraktrute mellom Oslo og Kiel er et viktig tilskudd til norsk næringslivs konkurranseevne. Hvert år fraktes det varer mellom Norge og Europa for mer enn 700 milliarder kroner. 70 prosent av alt vi produserer, når vi ser bort fra oljen, skal til Europa og 65 prosent av alle varer vi kjøper kommer derfra, sier Are Kjensli, adm dir i NHO Logistikk og Transport.

-Satsingen ville ikke vært mulig uten den nye prøveordningen med investeringstilskudd for styrke gods på sjø. Myndighetene må snarest gjøre ordningen permanent, og samtidig gi den større og mer forutsigbare rammer for dem som søker, sier Kjensli.

Color Carrier er bygget ved Fosen Yard i 1998, og skipet fikk for vel to år siden installert siste generasjons rensesystem for eksos (scrubbere). Skipet vil også bli ombygget for å kunne benytte eksisterende anlegg for landstrøm ved Color Line-terminalen i Oslo og ved tilsvarende anlegg i Kiel når det blir ferdigstilt.

Fakta om Color line
Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart med ca. 2 300 årsverk i fire land. Selskapet har en flåte på syv skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Selskapets aktiviteter inkluderer person- og godstransport, konferanse, hotell- og restaurantdrift, butikker, underholdning og turproduksjon. Color Line transporterer årlig i underkant av fire millioner passasjerer fra og til Norge. Color Line har de senere årene investert nærmere ni milliarder kroner i nye skip og infrastruktur.

Fakta om Color Carrier
Skipstype: Ro-ro transportskip
Ytre mål: Lengde 154,5 m, bredde 22,7 m, dypgående 6.95 m DWT: 8 853
Service fart: 20 knop
Byggeår: 1998 Verft: Fosen Yard

Bildetekst:

Bilde 1: Color Carrier på kaia
Bilde 2: Kart Oslo-Kiel train
Bilde 3: Reachstacker Color Line
Bilde 4: Terje Røli
Bilde 5: Trond Kleivdal


Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: