NTEX vant tvist om 729 kroner i retten

Daglig leder i NTEX Norge, Andreas Hoel Nikolic

NTEX vant både i forliksrådet og i Asker og Bærum tingrett over et selskap som ikke ville betale en faktura på 729 kroner. Det handlet ikke om penger, men om prinsipp.

Tekst: Linnea Holter Thomson

-Dette handlet om prinsipp og handelskutyme. Nå har bransjen noe å slå i bordet med i tilfelle det kommer tvister i fremtiden. Det var det som var viktig for meg, sier daglig leder i NTEX Norge Andreas Hoel Nikolic.

Selskapet som tapte i retten hadde bestilt varer fra England til Norge, og betalt for frakt på forhånd. Selve fortollingen skulle besørges av en annen speditør. Deretter kom det i tillegg en regning fra NTEX. Fakturaen dekket kostnader knyttet til spedisjon, ekspedisjonsgebyr og tollansvarsgebyr. Dette kom overraskende på importøren som mente NTEX ikke hadde rett til å ta seg betalt for denne tjenesten.

Selskapet hadde allerede betalt for de tjenestene som skulle utføres i forbindelse med frakt og fortolling. Så hvorfor kom regningen fra NTEX i tillegg?

Grunnen var at selskapet hadde valgt det som heter Delivered at Place (DAP). Dette leveringsvilkåret sier at man lar avsender besørge og betale for frakten, mens ansvaret for fortollingen ligger på mottaker. I dette tilfellet kom varene inn i NTEXs trafikk, og som fraktfører var det da deres ansvar å registrere varene i sitt tollagerregnskap selv om fortollingen ble foretatt av en annen.

Kunden har tidligere hatt en forsendelse i NTEX sitt system og da informert om at de har en avtale med en annen speditør som skal fortolle. Denne instruksjonen fulgte NTEX i denne saken og sendte ankomstmelding til speditøren.

-Dette kan ikke gjøres opp på forhånd, og det er litt av prinsippet her. Grunnen til dette er at vi ikke blir involvert før vår samarbeidspartner i utlandet får sendt varene til vår terminal. Først da blir vi involvert i saken. For de som ikke er vant med disse prosedyrene kan man bli overrasket over en slik faktura. Som i dette tilfellet der kunden har spurt seg om vi har rett til å ta oss betalt uten å ha en forhåndsgodkjent avtale eller ikke. Men dette er en del av leveringsbetingelsene, forklarer Nikolic.

Det var en viktig seier for NTEX, ettersom de daglig tar seg betalt for denne typen tjenester. Ansvaret for ankomstmelding og fortolling er en del av tjenesten de utfører for importører. Men fordi denne typen prosedyrer er handelskutyme, uten klare lover og regler, kan det oppstå tvister som kan bli kostbare i lengden.

-Det er betydelige beløp som faktureres for denne typen arbeid og ansvar. Vi har et ansvar for at varene blir fortollet. Uansett om det er noen andre som utfører selve fortollingen. Vi sender ut flere slike fakturaer daglig. Vi opplever heldigvis sjelden tvister, fordi de fleste importører kjenner til disse prosedyrene veldig godt, sier Nikolic.

Camilla Raastad, advokat i NHO LT, var NTEX sin støttespiller i forliksrådet og senere da selskapet vant saken i Asker og Bærum tingrett. I følge Nikolic var det en klar fordel å ha en advokat på laget med god forståelse for bransjen.

-Vi hadde en svært god dialog med Camilla, som har vært involvert i saken helt fra før vi gikk inn i forliksrådet. Vi fikk hennes råd omkring hvordan vi skulle håndtere saken. Det er ikke sikkert vi ville vunnet om vi hadde hatt en advokat fra utsiden. Til og med dommeren brukte lang tid på å forstå hva saken dreide seg om, ettersom dette er et smalt felt, sier Nikolic.

Nå har NTEX og resten av bransjen en dom å støtte seg til, dersom det skulle oppstå tvister i fremtiden.

Om NTEX:

Hovedvirksomhet: Landtransport, flytransport, sjøtransport og tredjepartslogistikk
Grunnlagt: 2003 av Thomas Ström
Hovedkontor: Gøteborg
De har også kontorer i England, Tyskland, Estland, Latvia og Litauen i tillegg til Norge og Sverige.
Ansatte: Omtrent 400
Omsetning 2018: 1,7 mrd SEK

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: