Dette er spedisjon

Andersen & Mørck

Geir Teistung og Per Olav Andersen fra Andersen & Mørk. Foto: Geir A. Carlsson.

Spedisjon omfatter en rekke tjenester innen logistikk og transport. Det består i å blant annet ekspedere, fortolle, lagre, omlaste og videresende gods. Speditører kan dekke frakt på land, sjø og fly, både i inn- og utland. Deres jobb er å finne den beste løsningen for å frakte varer fra A til B. Dette betyr at man må ha god kunnskap rundt ulike fraktløsninger, om lagring, toll og jus knyttet til frakt.

Vi vurderer fortløpende klimavennlige løsninger etter hvert som vi må bytte ut maskineri. Problemet for oss er at de elektriske ofte ikke kan løfte like tungt og hurtig som de vi har i dag. Dette ville gått utover produktiviteten. Vi må ta hensyn til produktiviteten i forhold til hva våre kunder forventer av oss.

Geir Teistung, daglig leder
Andersen & Mørck – spedisjon i Østfold

Andersen & Mørck har 160 års erfaring innen spedisjon, shipping og transport. Selskapet ble slått sammen av Christian Mørcks skipsmeglerfirma og Ludvig Andersens befraktningsforretning. Selskapet holder til i Østfold, og har et nettverk av samarbeidspartnere både i Norge og utlandet. De jobber med å finne gode transportløsninger, enten det er på vei, sjø eller i luften. Deres tre fokusområder er spedisjon, havne- og terminaldrift og skipsklarering. Her inngår internasjonal frakt og innlandsdistribusjon av stykkgods, parti- og komplette laster. De har fortollingsavdelinger i Fredrikstad og Svinesund på grensen til Sverige.

Investerer i familiebedriften

Andersen & Mørck er en familiebedrift som fokuserer på å ha et personlig forhold til kundene sine. Ludvig Andersen, som var med på å etablere firmaet, var oldefaren til daglig leder Geir Teistung. Han har også en onkel og en fetter som jobber sammen med han i selskapet i dag. Antallet spedisjonsselskaper i Østfold synker, men Andersen & Mørck hadde driftsinntekter på 185 millioner i 2018. Nå investerer de i nye lokaler, digitalisering og kompetansebygging.

I 2018 investerte Andersen & Mørck 40 millioner i arealer, trucker og maskiner, samt et nytt bygg, som skal samle de ansatte og bidra til å løfte firmakulturen gjennom felles kantine, kontorer og nye garderober. Selskapet bytter ut hoved-datasystemet sitt, og gjør HMS- og HR-systemer klar for digitalisering i år. De gjør en systematisk gjennomgang av prosesser som kan digitaliseres fremover.

Behov for klimavennlige og kraftige maskiner

I oktober 2019 kjøpte Andersen & Mørck to helektriske trucker. Det er imidlertid høye kostnader forbundet ved å bytte til elektriske maskiner, og mye av maskineriet ved terminalen er derfor fortsatt dieseldrevet. Teistung mener likevel det vil komme etter hvert. Han følger med på utviklingen av elektriske maskiner som kan brukes i havnelogistikken, men ser at det fortsatt er en vei å gå før disse blir kraftige nok.

Satser på kompetanse

Andersen & Mørck har satset på kompetanse for å både bli mer klimavennlig og for å styrke deres tjenester innen sjøfrakt. Et grep var å ansette en av Norges beste innen short sea shipping, som vil si sjøfrakt langs kyst og kortere havstrekninger. Ved å bevisst satse på short sea shipping har de flyttet mye frakt fra vei over til sjø. Et skip fra Rotterdam til Oslo kan spare mange trailerlass og reduserer dermed både lokale miljøulemper og klimagassutslipp, som lastebilen fører med seg.

Selskapet har vært igjennom et generasjonsskifte blant de ansatte, og jobber mye med å dele kompetansen de allerede har med de nyansatte. I dag er omtrent 10 prosent av ansatte hos Andersen & Mørck under 32 år. De samarbeider blant annet med NHO LT om kursing, for eksempel gjennom speditørskolen. De samarbeider også med Opplæringskontoret for service og samferdsel og tar inn lærlinger i logistikkfaget fra videregående skoler.

Tekst: Linnea Thompson, Stakeholder

Spedisjon

429 foretak

7 871 sysselsatte

31 872 driftsinntekter (MNOK)

740 driftsresultat (MNOK | EBIT)

2,3 % driftsmargin

6 045 verdiskapning (MNOK)

26 006 kjøp av varer og tjenester og investeringer (MNOK)

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: