Flyttebransjen

team relocations bil

Foto: Team Relocations

Flyttebransjen har blitt en spesialistbransje, og derfor er Team Relocations fokusert på det de kaller for global mobility-tjenester. Det vil si at de er spesialister på flytting over landegrenser, enten det er utlendinger som skal flytte til Norge eller nordmenn som skal flytte til utlandet. Relocation-tjenester innebærer hjelp til flytting og etablering på et nytt sted, slik som å finne bolig, visum og åpne bankkonti. Tjenestene leveres både til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor.

Spesialisert bransje

I anbudsprosesser er det sjelden forespurt mer enn å vise til sertifiseringer. Det er forbausende få som er opptatt av miljøvennlig transport, både fra privat næringsliv og det offentlige. Bestillere må bli flinkere til å sette fokus på miljø- og klimakrav.

Atle Skaarud, daglig leder i Team Relocations

Atle Skaarud, daglig leder i Team Relocations, har vært i selskapet i 20 år og har sett hvordan bransjen har utviklet seg. Tidligere hadde flytteselskaper bedre marginer og drev med det han kaller mer «all-round»-tjenester. Dette innebar dokument- og kunstlagring, kontorflytting, flytting for privatpersoner. I dag har selskaper måttet finne seg sin nisje for å bli mer konkurransedyktige. Et eksempel er kontorflytting som i dag ikke kun handler om å flytte møbler, men innebærer å blant annet finne gode planløsninger, samarbeide med interiørarkitekter og montering.

Team Relocations ble kjøpt opp av Sirva i 2018. Etter en overgangsfase, og som del  av videre integrering i gruppen, vil Team Relocations AS endre navn til SIRVA AS fra og med 1. januar 2020. Da de ble en del av Sirva  ble selskapet splittet for å bli enda mer spesialisert. De er nå blitt et relocation management-selskap. Det vil si at lager, biler og flyttemannskap er skilt ut i et eget selskap, og utgjør en del av leverandørene som Team Relocations samarbeider med. Selv fokuserer de på planlegging og koordinering av hele logistikk kjeden for å få til så sømløse og kostnadseffektive flytteprosesser som mulig.

Outsourcing av flyttemannskap er en trend i markedet, ifølge Skaarud. Han mener dette ikke er et problem for deres kunder, så lenge de kan garantere at aktørene kan levere på de premissene som selskapet setter. Det er viktig for selskapet å kunne spille på flere aktører ettersom høysesongen med flest flyttinger ofte er i sommerferien. Det er en bransjeutfordring å finne flyttemannskap i en ferieperiode der flyttevolumene gjerne dobles.

 

Skjerpende HMS-krav fra storkunder

-Vi setter høye krav til våre underleverandører når det gjelder HMS. Dette er noe vi gjør blant annet fordi vi selger inn en viss standard til våre kunder, sier Skaarud.

flytting ansatt

Store kunder som fokuserer sterkt på HMS har en skjerpende effekt på Team Relocations. Kravene går blant annet på underleverandørers politikk på utbytting av biler og tomgangskjøring. Opplæring og kursing i førstehjelp, bære- og løfteteknikk og riktig utstyr er også sentralt.

-Det vi ser i bransjen er at de bedriftene på en viss størrelse ofte har god orden på HMS-rutinene sine. Derfor er det viktig for oss å knytte oss til disse leverandørene. Blant annet bruker vi Schenker til flyfrakt, som både er miljøsertifisert og har en grønn profil, sier Skaarud.

 

Overraskende få som krever grønne løsninger

-Selv om vi har kommet langt i Norge ved å snakke om å velge grønt og kjøre elbiler og sette det på dagsorden, så er det lite fokus på og krav om dette i transportbransjen.

I anbudsprosesser er det sjelden forespurt mer enn å vise til sertifiseringer. Skaarud er forbauset over hvor få som er opptatt av miljøvennlig transport, både fra privat næringsliv og det offentlige.

-Både næringslivet og det offentlige må bli flinkere til å sette fokus på miljø- og klimakrav. Man investerer så mye midler og ressurser på å ivareta miljøet og da er det påfallende at ikke næringslivet krever det. Dermed er det lett for selskaper å senke egne krav og standarder. Det er skjerpende å bli etterspurt miljøtiltak fra kunder, sier Skaarud.

Det har vært en jevn økning i sysselsettingen innenfor flyttetransport i Norge fra 2007-2017. Ennå er det en liten bransje med 632 sysselsatte i 2017.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: