Godstransport på sjø

Color Line opererer i dag totalt 7 skip på 4 ruteområder og transporterer over 4 millioner passasjerer. Selskapet er eid av Olav Nils Sunde gjennom ONS A/S. I januar 2019 doblet Color Line sin frakt kapasitet ved at de satte inn en nytt RoRo skip M/S Color Carrier som går mellom Oslo og Kiel. Gjennom dette økte de kapasiteten tilsvarende 36 000 trailere i året.

Kostnadseffektiviteten ved bruk av sjø og jernbane uovertruffen. Dette transportalternativet gir kraftige besparinger om man sammenlikner med å kjøre til og fra Europa med bil. I tillegg vil det gi store miljømessige gevinster. Sentrale europeiske destinasjoner gir en CO2-reduduksjon opp mot 50%

Terje Røli, Konserndirektør i Color Line Cargo

-Det må satses mer på sjøfrakt og i den sammenheng knytte frakten til intermodale transportløsninger, alt for å møte en voksende godsmengde og samtidig redusere de miljømessige ulemper som transport fører med seg, mener Terje Røli, konserndirektør i Color Line Cargo. 

Fraktruta mellom Oslo og Kiel muliggjør å flytte last og lastebiler fra veikjøring til sjøtransport. Med et tillegg på 6 nye ukentlige avganger sammen med de eksisterende 14, dekkes nå denne transportkorridoren med hele 20 frekvenser per uke og kan dekke et stort behov i markedet.

Flytter gods mellom skip og jernbane

Knutepunktet på kontinentet er havnen i Kiel, der det ligger jernbanelinjer rett opp til skutesida, så man enkelt kan flytte gods mellom skip og jernbane. Der har Color Line fått satt opp togforbindelser til 7 sentralt beliggende byer i Europa, som dekker store deler av Europas fraktmarked. Disse er Duisburg, Køln, Ludwigshafen, Nurnberg, Basel og Munchen samt Verona. Disse intermodale transportløsningene betyr at man kan transportere mer gods på hver enkelt trailer, har ingen helg- og feriebegrensinger på kjøringen og unngår køer og veiarbeid i Europa.

Color Line Cargos mål er å fortsette å knytte Europa sammen ved hjelp av flere gode jernbaneløsninger, ifølge Røli.

Godsfrakt fra vei til sjø og bane 

-Nasjonal transportplan arbeider for å redusere Norges lastebiltrafikk. Det betyr i internasjonal sammenheng at trafikken som går over Svinesund må reduseres. En sjø- og jernbaneløsning på kontinentet har en mye større effekt enn hva Nasjonal transportplan kan måle, sier Røli.

I følge Røli er kostnadseffektiviteten ved bruk av sjø og jernbane uovertruffen. Dette transportalternativet gir kraftige besparinger om man sammenlikner med å kjøre til og fra Europa med bil. I tillegg vil det gi store miljømessige gevinster. Sentrale europeiske destinasjoner gir en CO2-reduduksjon opp mot 50%.

I årene som kommer forventes transportbehovet å øke, samtidig skal miljøbelastningen reduseres. Da må sjø og intermodalitet utnyttes i større grad enn i dag. Her kan man vinne ved både å få en mer klimavennlig transportprofil og samtidig redusere kostnadene.

Røli ønsker at vareeiere og transportører skal  tenke nytt, og sende gods med kollektive løsningene og ikke fortsette med den individuelle metoden som er vanligst i dag.

Hva er intermodal transport?

Intermodal transport er en transportkjede som består av to eller flere transportformer. Godset lastes på en lastbærer eller trailer som kan brukes på vei, skip og tog.

Eksempel: Frakt av gods fra Lyon til Oslo

Varene pakkes på en trailer om formiddagen og kjører i 3-4 timer til Basel. Der blir trailervognen løftet opp på spesialkonstruerte jernbanevogner tilpasset trailere. Klokken 20.00 går toget fra Basel til Kiel og ankommer neste dag. Traileren blir trukket om bord på skipet som seiler i 21 timer til Oslo. Her ankommer varene omtrent 50 timer etter at godset ble lastet opp i Lyon, klar for levering til mottaker i Norge.

Tekst: Linnea Thompson, Stakeholder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: