Hvordan jobber vår bransje med HMS?

lastebil snøstativ

Foto: FREJA Transport & Logistics AS

Sykefraværet i logistikk- og transportbransjen har vist en nedadgående trend siden 2003 og var i 2018 på 6,3 prosent. For rapporterte ulykker var det en betydelig økning i 2017, sammenlignet med året før, i følge SSB. Dette kan skyldes at bedrifter har vært flinkere til å rapportere enn tidligere, men kan også vise til en høyere skadefrekvens. Se grafikk nederst i saken.

For FREJA handler god HMS om å tilrettelegge for kompetansebygging, trygghet og god helse. Samtidig ligger ansvaret på de ansatte – det er de som må sørge for å følge regler og anbefalinger som de får på arbeidsplassen.

-Jeg pleier å si at i FREJA så har vi én regel, og det er at vi forholder oss til reglene, sier Kjell-Arne Eloranta, daglig leder i FREJA Norge.

Det som er helt sentralt er å ta vare på folka våre og utvikle oss sammen. For hvis vi har de beste folka med de riktige holdningene, som også har det bra på jobb, vil vi også få de mest fornøyde kundene. Det er egentlig veldig enkelt.

Kjell-Arne Eloranta, adm. direktør i FREJA

En av utfordringene til FREJA når det gjelder HMS er at de kun bruker eksterne sjåfører fra underleverandører. Da er det spesielt viktig å være bevisst ansvaret overfor de som ikke er direkte ansatte. FREJA tilbyr helt enkle ting som dusjfasiliteter og gratis kaffe, viktige elementer for en bedre arbeidshverdag. Et sikkerhetstiltak de har innført, er en snømåkeplattform. Det er sjåførenes eget ansvar å sørge for at de ikke har snø og is på taket, og denne plattformen gjør det enklere for sjåførene å kjøre trygt om vinteren.

-Vi prøver å behandle sjåførene som kjører for oss på en god måte, og behandle dem med respekt, sier Eloranta.

For de som er ansatt arrangeres førstehjelps- og hjertestarterkurs og det er åpen tilgang til treningsstudio.

Kompetanseutvikling står sentralt

-Det er viktig at de som håndterer varene vi frakter er godt opplærte og vet hva som er god HMS og at de har kompetanse til å forstå at det ikke kan gjøres feil. Det kan være veldig skjebnesvangert hvis vi for eksempel skader medisiner eller utleverer feil medisiner til en av kundene våre, sier Eloranta.

Et sentralt begrep i FREJA er kunde-empati. Dette går ut på å forstå kundens forretning, hva som er viktig for kunden, og hva som er konsekvensene av feil. De benytter også uttrykket internt, med den tanken at de ansatte er som kunder for hverandre. Når noen trenger hjelp internt, er det en kunde i andre enden som forventer god service, noe som betyr at de må jobbe sammen for å levere topp kvalitet.

FREJA har et arbeidsmiljøutvalg med representanter fra ledelsen og arbeidstakersiden og fra bedriftshelsetjenesten. Slik jobber de systematisk med å fremme HMS-delen av virksomheten både gjennom forbedringsforslag, vernerunder, kursing og den generelle holdningen til at alle skal forholde seg til reglene.

Eloranta er opptatt av å få tilbakemeldinger fra de ansatte, enten det er klager eller forbedringsforslag, og ønsker å la de ansatte bidra i beslutningsprosesser. I medarbeiderundersøkelsen i 2018 hadde de en svarprosent på 93%, der de ansatte svarte på spørsmål knyttet til trivsel, daglige arbeidsoppgaver, tilrettelegging for engasjement, miljø og gode kundeopplevelser.

For faglig utvikling, økt motivasjon og bedre arbeidshverdag har de satt i gang et utviklingsprogram kalt Speditør 2.0. Programmet har involvert over 40 ansatte og handler om hvordan de kan bli enda mer konkurransedyktige i 2020.

-Vi ser at når vi setter i gang programmer som Speditør 2.0 så får vi mye positive vibber og engasjement, og dette er med på å løfte oss videre, sier Eloranta.

FREJA har også har vært en foregangsbedrift når det kommer til å rekruttere traineer. Trainee-programmet går over to år, og består av et jobboppfølgingsprogram i tillegg til et formelt kursprogram med utgangspunkt i Speditørskolen og andre kurs som NHO LT arrangerer.

-Gjennom trainee-ordningen får den enkelte en faglig utvikling, og en innføring til logistikk-faget. Dette er med på å øke motivasjonen og interessen for arbeidet, og god fagkunnskap gir en bedre arbeidshverdag og mer fornøyde kunder, sier Eloranta.

Høye krav om HMS i fremtiden

FREJA har en nullvisjon når det gjelder skader og ulykker, og mener det er positivt at det blir stadig større fokus på HMS fra myndighetene. Ifølge Eloranta vil høye krav om HMS uansett vil lønne seg, ettersom feil og ulykker aldri lønner seg.

-Det som er helt sentralt er å ta vare på folka våre og utvikle oss sammen. For hvis vi har de beste folka med de riktige holdningene, som også har det bra på jobb, vil vi også få de mest fornøyde kundene. Det er egentlig veldig enkelt, avslutter han. 

Tekst: Linnea Thompson, Stakeholder

Kilde: NHO fra 2015, SSB tidligere år.
Kilde: SSB

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: