Lagervirksomhet

lager truck

Foto: Aditro Logistics Norway AS.

Aditro Logistics Norway AS er et datterselskap av det svenskeide Aditro Logistics AB. Selskapet driver med kontraktslogistikk, som i hovedsak vil si at de håndterer lager, frakt og bemanning for sine kunder. For kunder som har egne lagre, tilbyr også Aditro Logistics medarbeidere og vikarer som har spesialkompetanse innen lagerdrift.

Stadig flere selskaper outsourcer sine lager- og logistikktjenester, spesielt de som etablerer netthandelselskaper. De vil ha kostnadseffektive logistikkleverandører med god kompetanse innen logistikk til å ta av seg den delen av driften.

Rune Edvåg, daglig leder, Aditro Logistics Norway AS

Aditro Logistics Norway AS er et datterselskap av det svenskeide Aditro Logistics AB. Selskapet driver med kontraktslogistikk, som i hovedsak vil si at de håndterer lager, frakt og bemanning for sine kunder. Dette utfører de for omtrent 30 ulike kunder, med hovedkvarter på Kopstad ca 75 km syd for Oslo. Her har de et lager på omtrent 15 000 kvadratmeter, 23 000 palleplasser og 10 000 hyllemeter, der de lagrer og håndterer varer for sine kunder.

For kunder som har egne lagre, tilbyr også Aditro Logistics medarbeidere og vikarer som har spesialkompetanse innen lagerdrift.

E-handel kommer for fullt

I følge daglig leder Rune Edvåg, merkes det godt at e-handel har kommet for fullt. Det har medført merkbare utfordringer for detaljhandelen når e-handelen begynner å ta over volumene. Flere av Aditro Logistics sine kunder har i den senere tid måttet redusere antall butikker, og noen har også gått konkurs. Det har vært et tilsvarende oppsving for e-handelskundene, der mange har fått et betydelig økt volum de siste årene.

For lagervirksomheten betyr ikke nødvendigvis økt e-handel at driften blir mer uforutsigbar, men at det er nødvendig for de kundene som driver kun driver detaljhandel via fysiske butikker også å gå over på nett i tillegg.

-De som har både salg over nett og i butikk har flere bein å stå på, og er dermed bedre rustet til å møte fremtiden, sier Edvåg.

Automatisering på trappene

Lageraktører som i fremtiden skal være konkurransedyktige må etter hvert gå over til mer automatiserte prosesser. Aditro Logistics har planer om å innføre hel- og halvautomatiserte prosesser, og selskapet håper at dette kan tiltrekke enda flere kunder. Edvåg antar at det vil skje en automatiseringsprosess i de neste fem årene, der man vil automatisere flere prosesser i lageret. Men det vil likevel i stor grad være behov for personale på lagrene.

Netthandelens behov for gode logistikkselskaper

Edvåg har tro på fremtiden for bransjen, fordi stadig flere selskaper outsourcer sine lager- og logistikktjenester. Dette gjelder spesielt for de som etablerer netthandelselskaper, som vil ha kostnadseffektive logistikkleverandører med god kompetanse innen logistikk til å ta av seg den delen av driften.

Tekst: Linnea Thompson, Stakeholder

I 2017 var det 1600 sysselsatt i lagervirksomhet for andre enn egen virksomhet. Sysselsettingen innenfor lagerhold utgjorde i 2017 3,4 prosent av den samlede sysselsettingen innenfor transport og logistikk og transport.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: