Miljø, utslipp og elektrifisering

elektriske kjøretøy

Foto: Posten/Bring

Posten og Bring har et sterkt miljøengasjement og er opptatt av å utvikle en bærekraftig og langsiktig levedyktig virksomhet. Siden 2012 har de redusert sine CO2-utslipp med 205 000 tonn. Klimagassutslipp fra norsk økonomisk virksomhet innenfor landtransport og logistikk har vist en fallende trend siden 2014 og var i 2017 på 2,4 millioner tonn, i følge SSB.

Posten Norge-konsernet har to merkevarer, Posten og Bring. Posten er tilbudet til det norske folk, og leverer post og pakker til privatmarkedet i Norge. De legger spesielt vekt på trygghet, fleksibilitet og forutsigbarhet, og tilbyr ulike leveringsmåter og digitale selvbetjeningsløsninger.

Det viktigste bransjen gjør for å redusere utslipp er å jobbe målrettet, og ta i bruk det som finnes av nye løsninger, energikilder og kjøretøy

Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør Posten Norge AS

Bring er tilbudet til bedrifter, og frakter både små og store forsendelser i Norden og resten av verden. De er opptatt av å styrke kundenes konkurransekraft, og jobber med å utvikle fremtidsrettede løsninger gjennom kompetanse og ny teknologi.

Ambisiøs satsing på miljø og klima

Posten og Bring har et sterkt miljøengasjement og er opptatt av å utvikle en bærekraftig og langsiktig levedyktig virksomhet. De satser spesielt på fire av FNs bærekraftsmål; anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn og å stoppe klimaendringene. Siden 2012 har de redusert sine CO2-utslipp med 205 000 tonn. Klimagassutslipp fra norsk økonomisk virksomhet innenfor landtransport og logistikk har vist en fallende trend siden 2014 og var i 2017 på 2,4 millioner tonn, i følge SSB.

Posten og Bring har som mål å kun benytte fornybare energikilder på sine kjøretøy, og i bygg i 2025. Dette ble besluttet av konsernet i 2017. I dag benytter de blant annet 550 elektriske biler, 650 elektriske traller og mopeder, og har over 100 kjøretøy som går på biogass og tilsvarende på fornybar diesel.

bring elksedebyDe er også en av samarbeidspartnerne i miljøprosjektet Elskede by. Prosjektet er lansert i Stockholm og Oslo, og har som mål å  redusere CO2-utslippe i byene med 70 prosent. Samarbeidspartnerne i prosjektet er Bring, gjennvinningsselskapet Ragn-Sells og KLP Eiendom. Disse skal bruke miljøvennlige kjøretøy til å frakte pakker og gods til kunder i sentrum, og ta med seg avfall ut.

-Det handler om å fase ut fossile kjøretøy og elektrifisere kjøretøyparken, etterspørre og ta i bruk ny teknologi når den er tilgjengelig og tenke nytt. Vi må samarbeide med andre for å finne smartere og grønnere løsninger, sier Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten Norge AS.

Det er kritisk for selskapet å få tilgang på utslippsfri energi og kjøretøy; å kunne ta i bruk ny teknologi og å ha en holdning som viser at man satser på miljøvennlig transport.

For Posten Norge er det å jobbe målrettet, og ta i bruk det som finnes av nye løsninger, energikilder og kjøretøy det viktigste bransjen gjør for å redusere utslipp. I følge Gjølme er det viktig å selv ta ansvar for egen grønn omstilling og jobbe for å påvirke rammebetingelser slik at de gir insentiver til grønn omstilling i bransjen.

Offensive og fremtidsrettet

-Vi er optimistiske og har en offensiv holdning til fremtiden, men skal vi nå målet vårt om å bruke kun fornybare energikilder i 2025, er vi avhengige av ny teknologiutvikling og tilgang på disse energikildene, sier Gjølme.

Hun ser at de store kundene stiller tydelige og strenge miljøkrav til sine leverandører, men at den teknologiske utviklingen ikke går raskt nok. Det tar tid før nye elektriske tyngre kjøretøy kommer ut i markedet til en fornuftig pris.

For å omstille seg til de endringene som skjer i bransjen setter Bring og Posten seg konkrete og ambisiøse mål. De jobber for å skape engasjement for nye klimavennlige løsninger.

-Vi jobber målrettet og viser resultater av den innsatsen vi gjør – slik at vi vet at vi beveger oss i riktig retning. Det er viktig å kommunisere resultatene fortløpende for å skape engasjement og intern stolthet, avslutter Gjølme.

Tekst: Linnea Thompson, Stakeholder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: