Veien - der det meste av godset i Norge fraktes

lastebil vei fjell

Foto: Toten Transport AS

Lastebilen er arbeidshesten i norsk godstransport. Den stod i 2018 for 73 prosent av alt transportarbeidet innenlands med nesten 20 milliarder tonnkilometer. Det er også lastebiltransporten som har vokst mest siden 2010.

Toten Transport ble stiftet i 1975 på Raufoss av 26 lastebileiere. De 26 lastebileierne er nå aksjonærer i selskapet som har kontorer og terminaler  i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. De tilbyr riksdekkende og internasjonal transport, spesialfrakt, frakt på sjø og i luften. De har også lager på 22 000 m2 og tilbyr fortolling og spedisjon.

Logistikk er tusen ting satt i system. Det er så mange detaljer, fra selve frakten til registrering, lasting, pakking og levering. En sjåfør skal ikke bare kjøre selve bilen. De skal levere på alt dette, og samtidig kjøre miljøvennlig og raskt. Hvis alt går som det skal er det ingen som tenker videre over logistikken.

Jon Austrheim, adm. direktør, Toten Transport AS

Toten Transport eier ingen lastebiler selv, til tross for at de har rundt 350 sjåfører som kjører gods over hele Europa. De 26 aksjonærene eier 160 av lastebilene, og i tillegg har de en rekke andre underleverandører som kjører for seg.

Kvalitet og hard konkurranse

Det er hard konkurranse i transportmarkedet, men til tross for dette klarer Toten Transport å levere med lønnsomhet. Raufoss Industripark er  en viktig arena for selskapet, der det produseres blant annet høyteknologiske produkter til den Europeiske bilindustrien. Toten Transport har sitt hovedkontor i Raufoss, og over 50 prosent av selskapets trafikk fra Totenregion og industriparken går til kunder i utlandet.

-Det er ikke mange som har den leveringen til utlandet vi har. Det er beinhard konkurranse, men Toten Transport leverer fortsatt effektivt og høy kvalitet gjennom hele den detaljerte transportprosessen. Landbruksnæringen er også en stor og viktig kunde både på innland og utland. Store og små landbruksmaskiner og utsyr er vi helt nede i Italia for å hente hjem til Norge, sier Jon Austrheim, administrerende direktør i Toten Transport.

Ifølge Austrheim er god kvalitet hovedårsaken til at Toten Transport gjør det bra. Det er avgjørende for selskapet å være en viktig del av prosessen til kundene de leverer til.

-Logistikk er 1000 ting satt i system. Det er så mange detaljer, fra selve frakten til registrering, lasting, pakking og levering. En sjåfør skal ikke bare kjøre selve bilen. De skal levere på alt dette, og samtidig kjøre miljøvennlig og raskt. Hvis alt går som det skal er det ingen som tenker videre over logistikken.

 

 Stolt sponsor av Maren Lundby, Toten-jente og oppvokst i hjertet av Toten Transport.

Foto: Toten Transport AS.

 Regjeringen må tilrettelegge for miljøvennlig transport

Toten Transport vil bidra til grønnere transport, men møter utfordringer. Det er lite etterspørsel etter klimavennlig transport, og lav vilje til å betale mer for de grønne løsningene. I tillegg er det lav tilgang på miljøvennlige alternativer, som blant annet fyllestasjoner for el, hydrogen og biogass.

Austrheim mener det er en rekke ting regjeringen kan gjøre for å gi insentiv til miljøvennlig transport i Norge. Han mener de bør pålegge alle offentlige og private transportkjøpere å be om tilbud på grønne alternativer i tillegg til fossile. Dessuten må det bli lettere å få støtte til innkjøp av dyre kjøretøy som gir mindre utslipp. I dag er det et tungt byråkrati å gå gjennom for å få tilskudd, en ordning som kunne automatiseres. Han legger også til at det må bli null-sats på bompenger i noen år for de utslippsfrie, tunge kjøretøyene. Lastebilene med fossilfritt drivstoff bør dessuten få benytte kollektivfelt.

Toten Transport er ISO 9001 og 14001-sertifiserte. Sistnevnte betyr at selskapet er pliktet til å aktivt redusere bedriftens miljøbelastning. Sammen med Hunton AS på Gjøvik, Innovasjon Norge og Enova, har de startet et prosjekt hvor lastebiler  skal gå på biogass på Østlandet og i Mjøsaområdet for levering av det nye miljøvennlige isolasjonsmaterialet til Hunton AS Dette betyr grønn linje fra produksjon til ferdig leveranse. De har også gått over til å benytte stadig flere elektriske trucker, og har en elektrisk varebil i Oslo.

-Det er viktig at vi er med og får erfaring på området, så vi vet hvilke miljøvennlige muligheter som finnes, sier Austrheim.

Han presiserer at det også er viktig at sjåførene har en miljøvennlig kjørestil, et krav Toten Transport har til sine leverandører. Dessuten er det både økonomisk og miljømessig kostbart å kjøre med halvfulle biler. Toten Transport bruker 25,25 meter lange modulvogntog på visse strekninger, slik at de får med seg mer last mot mindre utslipp.

Kilde: SSB

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: