Marcin Jozwiak.

AVLYST - Digital fagdag: Godstransport på vei

AVLYST NHO Logistikk og Transports fagdag for dods, som skulle vært avholdt mandag 9. november, utsettes. NHO Logistikk og Transport har 6.11. besluttet at vår digitale fagdag utsettes. Nye smittevernregler som trer i kraft 9. november gjør at mange av deltakerne ikke kan prioritere deltakelse på fagdagen, og vi har forståelse for dette. NHO Logistikk og Transport har ennå ikke fastsatt ny dato og tid for fagdagen, men vi legger opp til at fagdagen avholdes i januar 2021. Vi beklager utsettelsen, men håper at mange får mulighet til å delta når fagdagen avholdes.

NHO Logistikk og Transport inviterer til fagdag, hvor aktuelle temaer knyttet til godstransport på vei og lastebildrift settes på dagsorden.

Godstransport på vei er et helt sentralt fagområde, uansett om transporten i hovedsak foregår på bane, sjø eller fly. Det starter og slutter nesten alltid med en bil mellom selger og kjøper.Skjerpede forventninger fra kundene vil øke kravene til våre tjenester. Konkurransen om de attraktive kundene krever mer enn bare standard veitransport fra A til B. 

Ytterligere forventes endrede rammevilkår for veitransporten å få stor innvirkning for organisering og gjennomføring av driften. 

Når NHO Logistikk og Transport nå har overtatt ansvar for lastebilområdet i NHO-systemet ønsker vi å fokusere på en del viktige problemstillinger som vil få betydning i tiden fremover. Vi ønsker derfor å invitere våre medlemmer til denne fagdagen med temaer som bør være spesielt interessante for bedriftsledere, driftsansvarlige, befraktere og kjøreledere.

Deltakelse på fagdagen er kostnadsfri for tariffbundne bedrifter, og fagdagen gjennomføres som et «kortreist tilbud» i form av webinar  - selvfølgelig med mulighet for kommentarer og spørsmål.

Program

Program
 • 11:45–12:00
  Lobbyen åpner

  Vi åpner for pålogging ca 15 minutter før oppstart

 • 12:00–12:10
  Velkommen til fagdag!
  • Thor Chr. Hansteen , NHO LT
 • 12:10–12:45
  EU`s Mobilitetspakke

  Hvordan blir våre nye rammevilkår?

  • Haakon Stubstad Henriksen, Statens vegvesen
 • 12:45–13:15
  Varebilsegmentet

  Utfordringer knyttet til et stort og uoversiktlig marked

  • Kjell Haugen, Arbeidstilsynet
 • 13:15–13:25
  Kort pause
 • 13:25–13:55
  Leverandørregister

  Et kvalitetsstempel for NHO LTs medlemmer?

  • Are Kjensli, NHO LT
 • 13:55–14:25
  Tariffoppgjøret for godsområdet

  Status og orientering fra tariffoppgjøret

  • Thor Chr. Hansteen, NHO LT
 • 14:25–14:35
  Kort pause
 • 14:35–15:05
  Kompetanse - en suksessfaktor for godstransport på vei

  NHO LTs eksisterende tilbud og fremtidig kompetansebehov

  • Claus Haals, NHO LT

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: