NHO Logistikk & Transport

Innhold

Lav risiko for konkurs

Kun 2% av NHO LTs medlemsbedrifter har i denne runden av NHOs medlemsundersøkelse i forbindelse med Covid-19, oppgitt at det er en reell risiko for konkurs. Dette er allikevel 2% for mange.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO i uke 37 (nr. 11 i rekken)
Totale svar: 3466
NHO LT svar: 54 (forrige undersøkelse, uke 33: 47)

 

Resultater uke 37 

( svar fra uke 33 i parantes)

  • 44 % oppgir at de i løpet av de siste 4 ukene har opplevd lavere etterspørsel eller kansellering av ordre som følge av koronaviruset

  • 50 % opplever redusert omsetning  sammenlignet med samme periode i fjor (47 %),  26 % sier at omsetningen er den samme, (26 %) og 24 % svarer økt omsetning (28 %)

  • 19 % oppgir at de har gjennomført oppsigelser som følge av koronaviruset (19 %)

  • 19 % oppgir at de har planer for oppsigelser som følge av koronaviruset (30 %)

  • 9 % oppgir at de har likviditesproblemer som følge av koronaviruset (9 %)

  • 2 % vurderer at det er reell risiko for konkurs som følge av koronaviruset (6 %)

På denne siden presenterer NHO ferske funn fra medlemsundersøkelsene  som kjøres i forbindelse med Covid-19. Her finner du også NHOs prognoser for norsk økonomi.

Nyhet, Tall og fakta, Næringspolitikk corona

Korona-krisen er langt fra over

Korona-krisen traff norsk næringsliv som et sjokk da regjeringen torsdag 12. mars stengte store deler samfunnet. Men krisen treffer ulikt: Flere varsler nå oppsigelser – andre tjener mer enn noen gang.

Nyhet, Tall og fakta corona

Økning i antall planlagte oppsigelser

Prosentandelen som oppgir at bedriften planlegger oppsigelser som følge av Covid-19 fortsetter å stige, også blant NHO LTs medlemsbedrifter.

Nyhet, Tall og fakta korona

Pila går i riktig retning for NHO LTs medlemsbedrifter

NHO har i disse dager gjennomført den 9. korona-relaterte medlemsundersøkelsen. Vi ser at bedriftene tilknyttet NHO LT fortsatt oppgir at de opplever lav etterspørsel og likviditetsproblemer, men tallene går i riktig retning.

Nyhet korona

Høyere etterspørsel og færre kanselleringer

Dette er trenden for NHO LTs medlemmer, om vi skal tro svarene de har gitt i NHOs 8. medlemsundersøkelse siden korona-epidemien stengte ned Norge.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: