EUs mobilitetspakke

Publisert

Foto: ScanStockPhoto.

Vi har tidligere informert om EUs mobilitetspakke og et foreløpig tidsperspektiv for implementering av de ulike delene av pakken.

Ettersom man kan regne ca. et år fra en rettsakt er vedtatt i EU til den er implementert i Norge, har vi antatt at endringene i kjøre- og hviletid og retur av sjåfører, som trådte i kraft i EU 20. august 2020, ville tre i kraft i Norge i august 2021.
Etter dialog med Samferdselsdepartementet har vi nå blitt informert om at implementeringen utsettes, og etter all sannsynlighet først vil skje på nyåret.

- Vi holder oss fortløpende oppdatert om implementeringen av mobilitetspakken og regelverket knyttet til denne, gjennom tett kontakt med departement og myndigheter, sier adm. direktør i NHO LT, Are Kjensli. Endringene er av stor betydning for våre medlemmer og vi har derfor også opprettet en egen arbeidsgruppe bestående av medlemsbedrifter. Arbeidsgruppen ledes av næringspolitisk direktør i NHO LT, Ole Hagen.

 

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs store regelverkspakke for veitransport. Pakken har blitt lagt frem i tre deler og legger rammene for hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å medvirke til utformingen av pakken.

Les mer på regjeringen.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: