EUs mobilitetspakke

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

Foto: ScanStockPhoto

Vi har tidligere informert om EUs mobilitetspakke og et foreløpig tidsperspektiv for implementering av de ulike delene av pakken.

Ettersom man kan regne ca. et år fra en rettsakt er vedtatt i EU til den er implementert i Norge, har vi antatt at endringene i kjøre- og hviletid og retur av sjåfører, som trådte i kraft i EU 20. august 2020, ville tre i kraft i Norge i august 2021.
Etter dialog med Samferdselsdepartementet har vi nå blitt informert om at implementeringen utsettes, og etter all sannsynlighet først vil skje på nyåret.

- Vi holder oss fortløpende oppdatert om implementeringen av mobilitetspakken og regelverket knyttet til denne, gjennom tett kontakt med departement og myndigheter, sier adm. direktør i NHO LT, Are Kjensli. Endringene er av stor betydning for våre medlemmer og vi har derfor også opprettet en egen arbeidsgruppe bestående av medlemsbedrifter. Arbeidsgruppen ledes av næringspolitisk direktør i NHO LT, Ole Hagen.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: