Gods er gull: Transport & Logistikk 2022

Næringspolitisk direktør Ole A. Hagen og Prosjektleder Jo Eirik Frøise. Foto: Silje Vhile Braaten

To konferanseveteraner var ansvarlige for høstens første logistikklunsj. Ole Hagen og Jo Eirik Frøise har begge vært involvert i Transport & Logistikk-konferansen i snart 20 år. Konferansen var også tema for logisikklunsjen.

24. og 25. oktober arrangeres konferansen for 64. gang! Målsetningen i år er å slå fjorårets deltakerantall på 750.
- Men vi strekker oss etter 900, sier konferansegeneral Frøise.

Det er litt av et apparat som er i ilden under disse to dagene.
I overkant av 1100 innledere har vært på scenen siden 2004, bare i år er det over 80! Det er planlagt 24 ulike tema fordelt på 3 spor og to dager.

- Overordnet kan vi dele tematikken inn i 3; politikk, logistikk og transport. Samferdselsministeren stiller, det samme gjør Transportkomiteen. Jeg alltid store forventninger til politikerne, som også i år stiller sterkt på konferansen. - Spesielt spent er jeg imidlertid på et nytt spor av året, og det går på geopolitikk, sier Jo Eirik. Hvordan påvirkes næringslivet av en tid med spenning og konflikt?

Ole Hagen trekker frem den internasjonale tematikken, som mobilitet i Europa, TNT nettverk, bærekraftig arbeidsliv og Europa's havner. Blant innlederne på dette sporet kan Nicolette van der Jagt fra vårt Europa-organ CLECAT, nevnes.

Ingen konferanse uten et grønnskjær, og ladeinfrastruktur for utslippsfri tungtransport står selvfølgelig også på programmet sammen med Grønt Landtransportprogram, teknologi, biogass og rammebetingelser. Også mobilitet, netthandel, last mile og hjemleveringsstrategi har fått plass på programmet.

- Siste to temaer som jeg ønsker å trekke frem er sosial dumping og toll. Spesielt har varebilsegmentet blitt trukket frem som et område med en del uregelmessigheter. Vi får på konferansen besøk av politiet som vil dele sine erfaringer med sitt arbeid knyttet til dette segmentet.
Tollspor har vi også fått på plass i år. Dette er et tema vi vet mange i vår bransje er opptatt av og har savnet tidligere år.
Ellers vil det tradisjonen tro bli en storslagen utstilling, samt anledning til relasjonsbygging og sosial mingling.
Vi gleder oss til å se dere på The Qube, 23. og 24. oktober, avslutter Jo Eirik.

 

Transport & Logistikk 2022

24. og 25. oktober 2022 - The Qube

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: