Mobilitetspakken: proposisjon fremmet

Publisert

Foto: unsplash.com.

Samferdselsdepartementet fremmet 29. april 2022  proposisjon 105 LS (2021-2022), som omhandler  EUs mobilitetspakke, for Stortinget. Målet for implementering er 1. halvår 2022.

Nå venter behandling av proposisjonen før et endelig lovvedtak i Stortinget.

Prop. 105 LS (2021–2022)
Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (mobilitetspakken mv.) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 77/2022 og nr. 78/2022 av 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2020/1055 og (EU) 2020/1054

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: