Nye krav om helsesertifikater for eksport til Storbritannia fra 31.1.24

Nye krav om helsesertifikat for eksport til Storbritannia fra 31. januar 2024. Foto: unsplash.com

Britiske myndigheter inviterer til webinarer for å informere om de nye kravene til import til Storbritannia, som trer i kraft 31. januar 2024. Webinarene er rettet mot importører, men er også relevante for eksportører.

Storbritannia stiller krav om helsesertifikat, importmeldinger og grensekontroll ved import av ulike varer og dyr fra Norge. Fra 31. januar 2024 blir kravene utvidet, og det blir innført helsesertifikatkrav for en rekke nye produkter som britiske myndigheter kategoriserer som medium risiko produkter.

Mattilsynet arbeider nå med å lage nye og oppdatere eksisterende sertifikatmaler basert på de britiske kravene. I den forbindelse har tilsynet bedt næringsaktørene om tilbakemelding om hvilke helsesertifikater de vil ha behov for ved eksport til Storbritannia etter 31. januar 2024. Basert på mottatte tilbakemeldinger, har tilsynet laget lister med oversikt over sertifikatmaler som nå er under utarbeidelse.

Dere finner mer informasjon om dette på Mattilsynets hjemmesider under Eksport av varer fra Norge til Storbritannia. Vi oppfordrer til å følge med der.

Webinarer ifm nye krav

Bristiske myndigheter inviterer til webinarer for å informere om de nye kravene. Webinarene er i all hovedsak rettet mot importører, men kan være relevante også for andre.

Mer informasjon om webinarene på Department for Environment Food & Rural Affairs

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: