Omskilting av lasteplasser for vareleveringsbransjen

Oslo kommune Bymiljøetaten skal i 2023 skilte om ti lasteplasser for varelevering og av- og pålessing i Oslo sentrum, slik at de blir reservert for elektriske- og biogasskjøretøy. Hydrogenkjøretøy anses som elektriske i denne sammenheng.

Innenfor Ring 1 er det om lag 90 lasteplasser som er over 17 meter lange og egnet for av- og pålossing, samt flere kortere lasteplasser som er egnet for køyretøy under 17 meter.1 Ti av disse vil etter omskilting være helt eller delvis reservert for grønne køyretøy.
I sentrum finnes det også fire gågater og fire soner som er skiltet “parkering forbudt” der det mulighet for av- og pålessing for alle typer kjøretøy.

Bymiljøetaten jobber nå med å forberede omskilting av de ti lasteplassene, de nye skiltene vil etter planen monteres i november 2023.

I tillegg omskiltes de siste 17 av de 114 næringsparkeringsplassane i Oslo sentrum slik at de reserveres for ladbar varebil.

Les mer informasjon og få oversikt over aktuelle gater i informasjonsskrivet fra BYM via lenken nedenfor.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: