Flyspeditørene inntok The Hub

F.v. Adm. direktør i NHO LT Are Kjensli var tilstede på NFFs samling den 15. februar. I bakgrunnen innlederne Berta Matas Güell (SINTEF), Kjell Ivar Maudal (WGH) og Lars-Arne Bue (Luftfartstilsynet).

Innledere fra Widerøe, SINTEF, Luftfartstilsynet og NHO stod på programmet i går, når flyspeditørene møttes til sin februar-samling. Engasjerende innlegg og engasjerte deltakere - da blir det en fin dag!

Lufthavnstruktur

Kjell Ivar Maudal, kommersiell direktør i Widerøe Ground Handling, leverte en presentasjon med finurlige fun-facts og gode betraktninger knyttet til stamrutenettets betydning.

Kommersiell direktør i WGH, Kjell Ivar Maudal.

Widerøe Ground Handling er tilstede på 38 av de 41 lufthavnene som hånterer gods. Kortbanetrukturen er avgjørende både for distriktspolitikk og for tidskritiske varer.

Det siste ble bekreftet spesielt under pandemien. Men hvordan er drift og opprettholdese av kortbanenettet egentlig forenelig med Avinor's strategi om OSL som nordens cargohub? Og hvordan ser flyfraktmarkedet ut sett opp mot sjåførmangel og en jernbane som har makset sin kapasitet. Og hva med sjømaten - kan vi få på plass permanente løsninger fra Nord-Norge?

Bærekraftig flydrivstoff

Berta Matas Güell, Seniorforsker/forretningsutvikler SINTEF Energi tok for seg Teknologi, innovasjon og
EU regelverk i luftfarten. Som et av de største uavhengige forskningsinstituttene i Europa er det alltid spennende å høre SINTEF dele sine vurderinger og prosjekter. Med tanke på grønn luftfart er det spesielt SINTEFs strategisområder Energi, Digitalisering og Mobilitet som peker seg ut. Med tanke på de ulike teknologiene forutser man at SAF er det som er aktuelt - og vil være aktuelt - helt frem mot 2050 på long haul. På short haul og regional er det pr. i dag SAF, men allerede fra 2030 vil vi kunne forvente batteri/hydrigen/SAF. European Green Deal, med fit for 55 , har som formål å reduserer klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. 3 av de 14 ulike tiltakene i denne pakken er spesielt relevant for flyfrakt, herunder ReFuelEU.

Berta Matas Güell i samtale med Janicke Henæs.

Fra 2025 skal bruk av bærekraftig flydrivstoff gradvis økes frem til 2050, fra 2% i 2025 til 70% i 2050. Med tanke på at Norge i dag har et omsetningskrav i luftfart på 0,5 % avansert biodrivstoff (en type SAF) skal dette bli en spennende reise å følge videre! 

SPX - status og oppdatering

Luftfartstilsynet og Lars Arne Bue skapte også stort engansjement, da spesielt knyttet til vareflyt og roller. Tilgang til oppdatering av SPX har i lang tid vært et mye diskutert tema, og det ble enda tydeligere i gårsdagens møte at det er behov for  klare retningslinjer og oppklaring knyttet til dete. NFF vil initiere et møte med de aktuelle partene.

Flere fra NHO LTs administrasjon var også med i programmet. De to nyeste tilskuddene, kompetanseleder Birgitte Landsvik og leder for konferansen Transport & Logistikk, Kjersti Hagen Shetelig, presenterte seg og sine visjoner for respektive områder. Adm. direktør Are Kjensli tok for seg både markedsutsikter, problematikk i Rødehavet, bransjens status innen det grønne skiftet og ikke minst fremtidens mobilitetsløsninger.  Advoktafullmektig Martin Berntzen Often avsluttet med innlegg om digitoll, ICS2 og restriksjoner.

Styremedlem Janicke Henæs, daglig leder i Inter-Scan Sea & Air Norway var ordstyrer.

Takk til alle som deltok!

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: