Nye sanksjonspakker innføres i Norge

Nye bestemmelser som er viktig å være kjent med når sanksjonspakke 12 og 13 nå innføres i Norge. Foto: unsplash.com

Som flere medier allerede har informert om, har Norge nå gått med på å innføre EUs sanksjonspakke 12 og 13. Innføringsdato vil tilsynelatende bli førstkommende tirsdag, altså den 26 mars 2024.

De nye sanksjonspakkene er kanskje ikke like eksplosive som importreglene for stålprodukter var i pakke 11 – flere av oss husker nok det kaoset i starten av oktober 2023. Samtidig er det en rekke nye bestemmelser det er viktig å være kjent med. I tillegg til en etterlengtet lettelse for varer fra Storbritannia i pakke 13.
Det er også lurt å ha et øye til den bredere utviklingen på området. EU har fulgt USA i å pålegge restriksjoner på navngitte selskaper som de mener omgår eksportforbudene, blant annet et selskap i Kina. Videre er det nå snakk om å utvide restriksjonene til også å omfatte land som står for mye av omgåelsen. Serbia, Tyrkia og Usbekistan er blant de nevnte. Vi vet at 70 % av restriksjonsbelagte varer som ender opp i Russland, kommer dit via Kina, men for øyeblikket virker EU lite villige til å legge restriksjoner der. Spørsmålet blir hvor lenge EU (og da kanskje i hovedsak Tyskland) kan stå imot presset fra blant annet USA.

Sanksjonspakke 12

Sanksjonspakke 12 fortsetter å innskrenke hva som kan sendes til Russland, og hva som kan importeres fra Russland. Det kommer blant annet et importforbud for ikke-industrielle diamanter. Videre utvides importforbudet for en rekke råmaterialer.
Eksportrestriksjonene utvides også betraktelig, særlig for "dual use" produkter, men også for øvrige industrivarer. Videre utvides transitteringsforbudet til også å omfatte noen nye varegrupper utover våpen og dual use varer.
Den kanskje mest radikale endringen i pakke 12 er kravet om en "no Russia clause" i alle kontrakter. Et krav om at alle aktører som er involvert i salg og eksport av varer underlagt restriksjoner, skal ha en klausul i kontrakten som forbyr videresalg eller frakt til Russland. Dette er et nytt anti-omgåelseskrav som EU sannsynligvis kommer til å ta mer i bruk med senere pakker.
Du kan lese mer om sanksjonspakke 12 her: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/eu-adopts-12th-package-sanctions-against-russia-its-continued-illegal-war-against-ukraine-2023-12-19_en

Sanksjonspakke 13

Pakke 13 virker ikke å være like hardtslående som pakke 11 og 12, men er allikevel viktig å ha oversikt over.
Pakken ilegger restriksjoner på totalt 27 nye selskaper, hvorav 10 er basert utenfor Russland. Disse vil det være svært risikabelt å sende varer til, og det er avgjørende å ha en god oversikt over de til enhver tid restriksjonsbelagte selskapene.
EU utvider også omfanget av avansert teknologi som ikke kan eksporteres til Russland.
På et kanskje mer positivt plan, blir Storbritannia nå ansett som et "partner country" på lik linje som blant annet Norge, når det kommer til import av stålprodukter fra tredjeland. Dette bør gjøre en del frakt fra Storbritannia til Norge vesentlig enklere.
Du kan lese mer om sanksjonspakke 13 her: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_963

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: