Statssekretæren mottok oppskrift på god samferdselspolitikk

Statssekretær Tom Kalsås mottar rapporten "Fremtidens mobilitet for Norge" fra NHO LTs adm. direktør, Are Kjensli. Følgende foreninger står bak rapporten: NHO S, NHO Logistikk og Transport, NHO Sjøfart, NHO Luftfart, NHO Transport og Abelia. Foto: Anika / NHO LT

Statssekretæren Tom Kalsås presenterte regjeringens planer for å forbedre samferdselssektoren gjennom digitalisering og forskning. Han fikk også overlevert rapporten "Mobilitet 2040" fra adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

Tom Kalsås var tilstede under Faglig Forum i regi av NHO LT i april, der han mottok rapporten Mobilitet 2040. Rapporten er et resultat av et nært samarbeid i det brede NHO-felleskapet.

Signalene fra regjeringen antyder at rapporten vil være en sentral ressurs for fremtidige politiske handlinger samt være en viktig ressurs i utformingen av Nasjonal Transportplan (NTP).  Det blir spennende å følge med på hvilke strategier og planer som vil komme som et resultat av bevilgningene i forskning, innovasjon og utvikling, 

- Våre medlemsbedrifter står midt oppe i den digitale omstillingen, og den foreslåtte satsingen vil sikre mulighet for økt verdiskapning og gjennomslag av fremtidens logistikkløsninger, sier Are Kjensli. - I disse dager utarbeides partiprogrammene for alle partiene. Tidligere arrangerte vi et frokostseminar der vi delte våre innspill til stortingsrepresentantene, legger Ole A. Hagen til.


Rapporten ble lansert 17 april av et samlet NHO-fellesskap.

Les mer i artikkelen nedenfor.

Mobilitet 2040 - med Grand levering

Onsdag 17. april lanserte et samlet NHO rapporten "Mobilitet 2040". Leder i transportkomiteen Sigbjørn Gjelsvik (SP) mottok rapporten og Liv Kari Eskeland (H) delte sine tanker om hvor nyttig rapporten er også i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: