Lønnsoppgjøret 2024

Om årets oppgjør

Den 20. februar ble det besluttet at det i 2024 blir et forbundsvist oppgjør. Det betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler først, og resultatet på Industrioverenskomsten vil legge rammen for resten av oppgjøret. Det er dette som kalles frontfaget.

Torsdag 7. mars samles NHOs representantskap for å vedta NHOs forhandlingsposisjon for lønnsoppgjøret. 
Lønnsoppgjøret starter mandag 18. mars med kravoverlevering.

 

Tidspunkt for forhandlinger innen NHO LTs område er foreløpig berammet til: 

  • 6. og 7. mai: Forhandlingene mellom NHO LT og Fellesforbundet om revisjon av Logistikk-, havn og speditøroverenskomsten (tidl. Speditøroverenskomsten samt Havne- og terminaloverenskomsten)

  • 3. og 4. juni: Forhandlingene mellom NHO LT og Norges Lastebileierforbund på den ene side, og Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den andre side om revisjon av Overenskomst for transportselskaper ("Godsoverenskomsten")
     
  • 29. og 30. april: Forhandlingene mellom Handel og Kontor og NHO om revisjon av Standardsoverenskomsten for funksjonærer/kontoransatte

Aktuelt

  1. Tariffinformasjon nr. 3, 2024 er publisert

    NHO LTs tariffinformasjon nr. 3 er nå publisert med orientering den enighet som er oppnådd mellom Norsk Industri og Fellesforbundet i årets frontfagsoppgjør. Her finner du tariffinformasjon, samt møtebok og forslag.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: