Nullutslipp fra Schenker i 2020 med ny terminal og el-transport

Onsdag 8. mai åpnet DB Schenker sin nye omlastningsterminal på Filipstadkaia i Oslo. Ved hjelp av denne terminalen, i tillegg til el-sykler og en splitter ny el-bilpark, skal selskapet bli totalt utslippsfrie i Oslo i 2020.

Av Linnea Holter Thompson

-Det er ingen som har en tilsvarende logistikkløsning for bærekraftig varedistribusjon i byer, sier kommunikasjonssjef i Schenker Nils-Petter Buer.

Terminalen heter Oslo City Hub og er bygget av containere, tilrettelagt for effektiv varehåndtering og har en størrelse på 457 m2. Terminalen vil redusere CO2-utslippene av distribusjon av pakker i byen med 80 prosent i 2019 ved hjelp av elektriske sykler og biler, ifølge Schenker. Målet er 100 prosent innen 2020.

Den sentrale beliggenheten i Oslo gjør det enkelt for el-sykler og el-biler å hente pakker som skal leveres innenfor ring 3. Samtidig som City Hub ble åpnet, presenterte selskapet sin splitter nye bilpark og viste frem sine elektriske transportsykler. De elektriske varesyklene og varebilene gir høyere fleksibilitet og effektivitet ved at de kan levere enklere i tette bymiljøer.

-Digitalisering og mer bærekraftige løsninger vil være sentrale konkurransefaktorer for fremtidig logistikk. Vi i DB Schenker har allerede startet denne fremtiden. Med bærekraftige Oslo City Hub tar vi et nytt skritt for å dramatisk redusere CO2-utslippene i vår daglige logistikkvirksomhet, sier Jochen Thewes, CEO i DB Schenker AG. Han var til stede under åpningen av terminalen onsdag.

Klimavennlig byutvikling i samarbeid med næringslivet
Oslo ble kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019, med mål om å halvere klimagassutslipp i løpet av 2020, og med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Også næringslivet etterspør løsninger som i større grad ivaretar miljøet.

-Vi har investert mye i denne satsningen og har samarbeidet godt med Oslo kommune for å få tilrettelagt for terminalen på Filipstad. Med denne terminalen vil vi klare å distribuere alle varer som går gjennom systemet vårt ut til Ring 3, sier Buer.

Enova, som gir økonomisk støtte til lavutslippsløsninger, har støttet DB Schenkers miljøsatsing med i overkant av 5,3 millioner kroner.

-På sikt må all godstrafikk bli utslippsfri. Det forutsetter at det utvikles ny teknologi, men like viktig er det at transportørene er villig til å ta teknologien i bruk. Det er derfor svært positivt at DB Schenker går foran og tester ut nullutslippsdistribusjon i praksis. Her ser de den nye teknologien i sammenheng med egne varestrømmer og utvikler helt nye logistikkløsninger. Erfaringene og kunnskapen som DB Schenker vil bygge gjennom dette pilotprosjektet i Oslo blir nyttig også for andre transportører og andre byer i Norge, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: