Hva er samlasting?

Oslo City Hub

Foto: Schenker

Samlasting går ut på at man har et distribusjons- og trafikksystem slik at man kan koordinere og frakte varer fra ulike leverandører til samme sted. Samlasting gir signifikante forbedringer i effektiviteten, og reduserer belastningen på veiene, miljøet og klima.

 

Schenker er en av de største globale samlasterne og verdens ledende leverandør av logistikktjenester. Selskapet støtter industri og handel med landtransport, fly- og sjøfrakt. Samlasting er sentralt i arbeidet med å sikre at frakten av varer går effektivt.

Selskapet henter inn varer fra ulike bedrifter, og utnytter sine transportenheter for å optimalisere frakten mellom terminaler. Selskapets store distribusjonsnettverk, med mange terminaler og mange kunder, muliggjør effektiv samlasting.    

Bra for miljøet og effektiviteten

Det er åpenbart dårlig for miljøet dersom man ikke samlaster frakten, slik at man kjører halvfulle containere. Målet er jo å kjøre så fulle enheter som mulig, med så lavt utslipp som mulig

Nils-Petter Buer, Kommunikasjonssjef, Schenker

Samlasting handler på den ene siden om økonomi og produktivitet. For å kunne optimalisere transporten, så vil man helst kjøre med så lite ledig kapasitet som mulig. Jo fullere containere, jo bedre lønnsomhet. Dette oppnås i stor skala ved å sortere og samordne alle pakker som skal til samme sted på godsterminalene.

-På den andre siden handler det om klima. Åpenbart er det dårlig for miljøet dersom man ikke samlaster frakten, slik at man kjører halvfulle containere. Målet er jo å måtte kjøre så fulle enheter som mulig, med så lavt utslipp som mulig, sier kommunikasjonssjef i Schenker Nils-Petter Buer.

Reduserer CO2-utslipp med 150 tonn

Schenker åpnet i mai 2019 sin Oslo City Hub på Filipstadkaia i Oslo, som er en del av deres satsing på klimavennlig bydistribusjon. Ved denne terminalen leveres og hentes varer som skal til kunder innenfor ring 3. Varene kjøres ut med Schenkers egne el-varebiler og el-sykler.

- Det har vært en viktig reise å komme dit vi er i dag. Det har vært en stor investering, og vi begynte med den største byen i Norge. Med denne løsningen reduserer vi CO2-utslipp med 150 tonn i året, sier Buer.

Schenker har som mål å være utslippsfrie i alle de største byene i Norge i løpet av 2020. Dette innebærer Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I Oslo er dette kanskje en realitet allerede i løpet av 2019. Schenker har merket at markedet etterspør slike miljøvennlige løsninger mer enn noen gang.

Oslo City Hub har fått oppmerksomhet internasjonalt, med besøk fra blant annet New York og Shanghai for å lære mer om miljøvennlig logistikk. Oslo kommune har tilrettelagt for terminalen på Filipstad, og prosjektet har fått støtte fra Enova med i overkant av 5,3 millioner kroner.

På Zero-konferansen forrige uke inngikk Schenker og Volvo Norge en intensjonsavtale om kjøp av flere store elektriske lastebiler.

–Vi investerer nå i tyngre elektriske kjøretøy for å oppnå målsettingen om 100 prosent utslippsfri varelevering i Oslo i løpet av 2020, sa adm. direktør Knut Eriksmoen i Schenker AS etter signeringen av avtalen.

Avhengig av teknologisk utvikling

Schenker er avhengig av tilgang til den beste teknologien som finnes innen miljøvennlig transport og følger derfor kontinuerlig med på utviklingen av null- og lavutslippskjøretøy. Schenker ønsker å bruke biogass på større biler i vareforsyningen av Oslo City Hub-terminalen.

El-varebilene og el-syklene er tilpasset slik at de skal fungere optimalt i forhold til hyppigheten av leveranser. De har blant annet en ny patent på lasting av varer inn i varebilene ved bruk av motvekt kalt Innolift. El-syklene har gått fra én til to containere for å øke effektiviteten. Dessuten har Schenker tatt i bruk det som kalles miljøpack, spesiallagde paller som kan gjenbrukes. Disse har en mye lenger levetid og reduserer eget utslipp med 40%.

Positive tilbakemeldinger fra syklister og tilskuere

Syklistene har vært positive til den nye hverdagen, med mer aktivitet, mindre eksos og mye frisk luft. Ute i gatene har de også fått mange positive tilbakemeldinger når de er ute og leverer.

-Dette er blant annet fordi det er så lett å se at dette er en miljøvennlig løsning, men også fordi det er et spennende og nytt innslag i bybildet, sier Buer.

Tekst: Linnea Thompson, Stakeholder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: