Gjennomslag: flere tiltak rettet mot gods på bane

Gjennomslag for NHO Logistikk og Transport: Regjeringen innfører flere tiltak rettet mot gods på bane.

Etter innspill og flere møter med NHO Logistikk og Transport gjennomfører nå Samferdselsdepartementet flere tiltak for å bidra til godsoperatørenes likviditet.

Disse tiltakene vil bidra til å opprettholde et grunleggende tilbud for frakt av varer og gods på jernbane, i en periode hvor etterspørselen etter vare- og godstransporttjenester faller. Vi er svært fornøyd med den løpende dialogen vi har hatt med politisk ledelse i departementet, her har de lyttet til næringens behov og kommet oss i møte, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Departementet gjennomfører følgende tiltak:

  • Bane NOR utsetter innbetaling av kjørevegsavgift for godsselskapene, på lik linje med utsettelsen for persontogselskapene.
  • Bane NOR utsetter innbetaling av terminalavgifter for godsselskapene. Dette omfatter både terminalankomstavgift og terminalkostnader.
  • Bane NOR og Jernbanedirektoratet vurderer mulighetene for å raskt opprette et tilbud for fremføring av lengre godstog.
  • Jernbanedirektoratet forskuddsutbetaler 50 % av støtteordningen for overføring av gods til jernbane til godstogselskapene, forutsatt at dette ikke er i strid med retningslinjer for ordningen. Jernbanedirektoratet vurderer dette nærmere.

- Dette er gode tiltak for å sikre godstogselskapenes likviditet, fortsetter Kjensli. Vi mener det i tillegg kan bli behov for flere kostnadsreduserende tiltak, for at selskapene skal klare å opprettholde tilbudet. Vi vil følge situasjonen nøye framover og fortløpende vurdere virkningen av disse tiltakene og eventuelt behovet for ytterligere tiltak.

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side. Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: