Høring om nye endringer i Postloven

Publisert

Ny høring ute med forslag til nye endringer i postloven. Foto: unsplash.com

Samferdselsdepartementet kom nylig ut med en høring om nye endringer i Postloven. Høringen er en oppfølging av den forrige høringen, som ble ferdigstilt på nyåret i år.

Ny høring om forskriftsendringer som skal gi posttilbydere like vilkår, og beslutning om sektoravgift som skal styrke forbrukervernet


Som mange er kjent med, ønsket Samferdselsdepartementet å innføre en endring i Postloven som ville klassifisere alle B2X-forsendelser (Business to business og business to consumer) under 31,5kg som post, underlagt postlovens regler.

Vi skrev om forslaget her:
https://www.nholt.no/artikler/2022/om-registrering-som-posttilbyder/

Etter vårt syn var forslaget særdeles uheldig for bransjen, og i samarbeid med Posten Bring fikk vi overbevist SD om å trekke tilbake forslaget.

https://www.nholt.no/artikler/2023/en-lydhor-samferdselsminister-gir-logistikkbransjen-medhold/

Ny høring

I den nye høringen ønsker Samferdselsdepartementet igjen å klassifisere alle B2X forsendelser under 31,5 kg som post.
Vi er også kjent med at NKOM allerede har begynt å sende krav til våre medlemmer om at de må registrere seg som posttilbydere.


Vi kommer til å være tett på i denne saken, og holde dere oppdatert etter hvert som situasjonen blir klarere.
Inntil videre anbefaler vi at de som mottar registreringskrav avventer å registrere seg.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: