Foto: Ole A. Hagen på Head Quarter session i 2019

Internasjonalt

Å jobbe med logistikk er å jobbe internasjonalt. Vår bransje binder verdikjedene i verden sammen og distribuerer produkter til fornøyde kunder. Derfor er vi medlem av internasjonale organisasjoner som FIATA (verden), CLECAT (Europa) og Nordisk Speditørforbund, slik at vi hele tiden tar pulsen på endringer i rammebetingelsene for vår bransje, som handelsavtaler, toll, regelverk, dokumentkrav og avtaleverk.

Siste nytt om internasjonale forhold
  1. FIATA lanserer oppdatert utgave av Dangerous Goods Brochure

    Brosjyren "Introduction to the regulations for the safe handling and transport of dangerous goods (3rd Edition)" er utarbeidet for å sikre at speditørene har kunnskap om sikker transport av farlig gods og er ment som et nyttig verktøy. Les mer på fiata.org.

  2. Nytt CASSlink prosjekt på trappene

    IATAs Cargo Accounts Settlement System (CASS) skal over på en ny og mer brukervennlig plattform og implementeringen starter allerede i februar. Det er utarbeidet en "checklist"  og det vil arrangeres webinar i regi av IATA.

  3. Are Kjensli valgt inn i styret i CLECAT

    Under generalforsamlingen i CLECAT denne uken ble Norge opptatt som fullverdig medlem. I tillegg ble adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, valgt inn i styret i CLECAT. Etter avtale med de øvrige nordiske landene vil Norge også representere et samlet Norden inn i styret.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: