Både Region Øst og Norske Flyspeditørers Forening arrangerer medlemsmøter nå i september, henholdsvis 27. september på Mastemyr og 29 september på Gardermoen. Mange aktuelle tema på agenda.

27. september 2022,

Quality Hotel Entry Mastemyr, Lienga 11 Trollåsen

Interessegruppe Bil, Bane og Toll

Tema: Miljøvennlig transport i kollektivfelt? Mobilitetspakke og løyvekrav, juridisk hjørne, landspedisjon, avvikling av direktekjøringsordningen, ny tolllov, tollskole m.m.

29. september 2022,

Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, 2060 Gardermoen

NFFs fagdag på Gardermoen 2022

Tema: ICS2, trusselsituasjon og digital (u)sikkerhet, security, Smart Kargo, juridisk hjørne, omdømme og seriøsitet m.m.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: