Artikler

Vis filtrering

790 resultater

Type artikkel
Velg område
790 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. NHO Logistikk og Transport inviterte til stormøte om sosial bærekraft: fikk lovnader om snarlig høring på løyvekrav

  I NHOs møtesal "Sinnataggen" møttes i går formiddag både myndigheter, næring, partene i arbeidslivet og andre interessenter til en status-oppdatering på hvordan tingenes tilstand er i varebilbransjen. Stemningen var langt fra "sinna", den må vel heller defineres som svært god. Det var stor enighet om hva utfordringene er og hvilke tiltak som antas å fungere. Viktig å poengtere at bransjens rådende aktører høstet ros for at de har iverksatt radikale grep for å komme useriøse aktører til livs.

 2. Behovskartlegging om lading av tungtransport

  Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig felles app for lading av tunge kjøretøyer. For å belyse behovet og utfordringene knyttet til underveislading, gjennomfører Statens Vegvesen nå en behovskartlegging for både transportørene og ladeoperatørene.

 3. Kurs om Ny klimaregel for innkjøp til det offentlige

  Fra 1. januar 2024 trådte nye regelendringer for innkjøp til det offentlige i kraft. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel må vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. Øsnker du å sette deg godt inn i regelverket, kan du delta på kurs i regi av NHO den 21. februar.

 4. Midlertidige tiltak for yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina

  Statens vegvesen sendte i høst ut forslag til forskrift om midlertidige tiltak for yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina. Høringen omhandlet en innføring av et lempeligere krav til antall opplæringstimer for ukrainske flyktninger som skal ta yrkessjåføropplæring i Norge. 1.februar 2024 trer forskriften i kraft.

 5. Nye regler knyttet til lastsikring fra 1. januar 2024

  Fra 1. januar 2024 fikk transportforetak et medansvar for lastsikring. Lovendringen tydeliggjør at transportforetakene også har et ansvar for å sørge for at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, i tillegg til det ansvaret føreren av kjøretøyet har.

 6. Hjemmekontor ved vær

  Utfordrende værsituasjon kan gjøre ankomst til arbeidsplassen utfordrende. De fleste arbeidsplasser har god dialog partene i mellom og kommer til gode løsninger i slike situasjoner. NHO får allikevel mange  spørsmål knyttet til regelverket som gjelder. NHO har derfor lagt ut en kort vurdering.

 7. Kjønnskrav til styrer

  Fra 1. januar 2024 gjelder det krav om kjønnssammensetning i styrer i en del foretak. I første omgang er det foretak med mer enn 100 mill. kroner i samlede drifts- og finansinntekter i regnskapsåret 2023 som må være oppmerksomme på de nye reglene. For foretak som allerede før 2024 var underlagt kjønnskrav, er kravene i hovedsak de samme. Les mer om de nye kravene og hvilke foretak som omfattes, på arbinn (ekstern lenke til arbinn.no).

 8. Cruiser inn i fremtidens maritime transport

  Vi hadde gleden av å besøke Color Line, som ivaretar både passasjer- og godstransport. Konserndirektør Trond Tønjum og kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken presenterte selskapet, og deres arbeid med samferdselsinfrastruktur, politiske utfordringer, samt kunstig intelligens og det grønne skiftet.

 9. Møte om deling av ladeinfrastruktur til næringstransport

  Dersom vi skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 er det nødvendig med et godt ladetilbud til veitransport og bygg- og anleggsbransjen. Næring for klima inviterer sammen med Ruter og Hafslund Rådgivning til fagmøte og workshop om deling av ladeinfrastruktur på tvers av selskaper og bransjer. Les mer på klimaoslo.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: