NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

5 resultater

Type artikkel
Velg område
5 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Inndragning av gods ved tollovertredelser

  Når tollvesenet oppdager at en sjåfør ikke har sørget for tollekspedering av alle varene på bilen, blir varene beslaglagt av tollvesenet og saken blir anmeldt til politiet. Normalt vil da politiet utstede et forelegg mot sjåføren hvor han får en bot og samtidig beslutter politiet i forelegget mot sjåføren, å inndra de ufortollede varene til fordel for staten under henvisning til straffeloven § 35. Det virker som at politiet normalt ikke varsler vareeierne når det utstedes forelegg om inndragning.

 2. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Er det noe poeng å klage på en avgjørelse fattet av lokalt tollvesen

  Når tollvesenet fatter en avgjørelse, vil det følge med et skjema hvor det opplyses om klageadgang til Toll- og avgiftsdirektoratet. Spørsmålet er om det er noe poeng å klage og f eks benytte oss som hjelp i klagesaken.

 3. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Importørenes rolle og risiko for tollfritak i forbindelse med tollpreferanser

  Det finnes flere av denne type og en av de viktigste er at gjennom EØS avtalen vil Norge gi norske importører tollfritak så fremt varene har opprinnelse i EU.

 4. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Informasjon om offentlige regler for oppbevaring av toll- og fraktdokumenter

  Fra medlemsbedrifter har vi fått henvendelse om hvilke bestemmelser som gjelder for oppbevaring av toll- og fraktdokumenter. Vi mener vårt svar har allmenn interesse blant medlemsbedriftene.

 5. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  90% reduksjon på tollvesenets renteberegninger

  Finansdepartementet har nå gitt Tolldirektoratet pålegg om å redusere renteberegningen med 90% som er helt i tråd med det som LTL (nå NHO LT) mente var riktig.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: