NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

24 resultater

Type artikkel
Velg område
24 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Er det noe poeng å klage på en avgjørelse fattet av lokalt tollvesen

  Når tollvesenet fatter en avgjørelse, vil det følge med et skjema hvor det opplyses om klageadgang til Toll- og avgiftsdirektoratet. Spørsmålet er om det er noe poeng å klage og f eks benytte oss som hjelp i klagesaken.

 2. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Importørenes rolle og risiko for tollfritak i forbindelse med tollpreferanser

  Det finnes flere av denne type og en av de viktigste er at gjennom EØS avtalen vil Norge gi norske importører tollfritak så fremt varene har opprinnelse i EU.

 3. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Informasjon om offentlige regler for oppbevaring av toll- og fraktdokumenter

  Fra medlemsbedrifter har vi fått henvendelse om hvilke bestemmelser som gjelder for oppbevaring av toll- og fraktdokumenter. Vi mener vårt svar har allmenn interesse blant medlemsbedriftene.

 4. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  90% reduksjon på tollvesenets renteberegninger

  Finansdepartementet har nå gitt Tolldirektoratet pålegg om å redusere renteberegningen med 90% som er helt i tråd med det som LTL (nå NHO LT) mente var riktig.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: