NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

24 resultater

Type artikkel
Velg område
24 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Toll

  Tolletaten omorganiserer

  Tolletaten går over til en divisjonsbasert organisering fra 1. juni 2019. I den anledning har tolletaten sendt ut følgende informasjon:

 2. Nyhet, Toll

  Informasjonskonferanse om ekspressfortolling

  Tirsdag 4. juni 2019 inviterer tolletaten til konferanse om ekspressfortolling ogTolletatens planer for fremtidens digitale vareførsel.

 3. Nyhet, Transportrett, Toll

  Speditøren fikk et erstatningsansvar da han ikke fulgte stansningsinstruks

  Merk at det viktigste poenget i denne saken er at varen fremdeles ble ansett å være under transport.

 4. Nyhet, Toll

  Tollfrihetsgrensen på kr. 350,- bortfaller 1. januar 2020

  Dette har Stortinget bestemt og det er også tatt inn i den nye Regjeringsplattformen.Tolldirektoratet inviterte en rekke firmaer og organisasjoner til et møte om den praktiske gjennomføringen som fant sted 31, januar.

 5. Nyhet, Toll

  Tolldagen 2018

  13. november er det klart for Tolldagen 2018. Norsk-svensk samarbeid ved grenseovergangene og nye løsninger for næringslivet er noen av hovedtemaene på årets konferanse. Påmeldingen har åpnet.

 6. Nyhet, Toll

  Toll: Spørsmål og svar

  På denne siden har vi samlet spørsmål vi har fått fra våre medlemsbedrifter i forbindelse med utsatt mva.og tollrelaterte spørsmål, og spørsmålene er besvart etter beste evne.

 7. Nyhet, Transportrett, Toll

  Anbefalt forslag til rutine når vi mottar en transittsending som avsluttes etter at fristen er oversittet

  Vi har erfaring med at mottakerspeditører i forbindelse med transittsendinger som kommer frem etter fristens utløp iverksetter fortolling av varene. Man opplever at her gjør man en plikt og at overtredelsen er gjort av den transportør som kommer frem etter fristens utløp.

 8. Nyhet, Transportrett, Toll

  Bruk av straff for feil begått overfor tollvesenet

  Vi får ofte spørsmål om utsatt mva medfører at vi speditører får et mindre ansvar, eventuell mindre risiko enn før. Særlig er spørsmålet om vi nå slipper å bli ilagt tilleggsavgift som kan bli inntil 60% av det feilaktige beløp. Normalt 5% av mva og 15% av toll og særavgifter. Slike beregninger har jo ingen øvre grense.

 9. Nyhet, Transportrett, Toll

  Hva er AEO

  AEO er en autorisasjon som Tolletaten etter søknad kan tildele et foretak og som gir visse fordeler i form av forenklinger. AEO er forkortelse for Authorised Economic Operator og som på norsk er oversatt til Autorisert økonomisk operatør.

 10. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Inndragning av gods ved tollovertredelser

  Når tollvesenet oppdager at en sjåfør ikke har sørget for tollekspedering av alle varene på bilen, blir varene beslaglagt av tollvesenet og saken blir anmeldt til politiet. Normalt vil da politiet utstede et forelegg mot sjåføren hvor han får en bot og samtidig beslutter politiet i forelegget mot sjåføren, å inndra de ufortollede varene til fordel for staten under henvisning til straffeloven § 35. Det virker som at politiet normalt ikke varsler vareeierne når det utstedes forelegg om inndragning.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: